"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-12

Prehospitala priset till ambulanssjukvårdsforskare

NYHET Igår tillkännagavs vinnaren till prehospitala priset, 2012. Priset tilldelas Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Västerbottens läns landsting för ett projekt kring en ny utbildning för ambulansens utryckningsförare. Involverade i projektet var bland andra forskarna Anna Sundström, Widar Henriksson och Susanne Alger från avdelningen för beteendevetenskapliga mätningar, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, vid Umeå universitet.

– Vi tycker att det är jätteroligt att denna forskning uppmärksammas. Det är ett viktigt arbete att med utbildningsinsatser försöka öka insikten i den egna förarkompetensen och lära sig reflektera över sig själv som förare, eftersom detta förhoppningsvis kan bidra till säkrare förare, säger Anna Sundström.

Projektet handlar att utveckla, genomföra och utvärdera en insiktsbaserad utbildning för ambulansförare.

– Vi har bidragit med att utvärdera effekterna av utbildningen genom att bland annat utveckla enkäter om körbeteende och förarkompetens som ambulansförarna besvarade före och efter utbildningen.

Genom det svenska prehospitala priset vill man lyfta fram ambulanssjukvården och den viktiga insats som ambulanspersonalen utför. Syftet är också att lyfta fram goda exempel som kan användas i vardagen och som på olika sätt ökar nyttan för patienterna.

Läs mer om priset i ett pressmeddelande

Redaktör: Eva Stoianov