"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-09

Premiär för internationell språkkonferens

NYHET Med anledning av Kulturhuvudstadsåret 2014 inbjuder Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, till den första internationella konferensen vid Umeå universitet, om barns inlärning av främmande språk.

Konferensen fokuserar på tidig språkinlärning av ett andra språk och främmande språk i skolan, under rubriken: ”Tidig språkinlärning: teori och praktik 2014”.

Konferensen kommer att med exempel från hela världen visa på de utmaningar som idag finns för små barn, 3-12 år, när de ska lära sig ett nytt språk.

Konferensen erbjuder möjligheter för forskare, språklärare, språkrådgivare och beslutsfattare att utveckla kontakter och etablera nätverk, och därmed bidra till att utöka kompetensen inom området.

Vid konferensen kommer flera välrenommerade internationella språkforskare att delta. Det kommer därför att finnas möjlighet för journalister att intervjua några av dessa forskare föreläsare.

1. Dr Lucilla Lopriore, verksam vid Roma Tre universitetet, Italien. Hon är docent i tillämpad lingvistik och har suttit med i flera nationella kommittéer för språkutbildning. I Italien infördes t ex obligatorisk engelska från årskurs 1 för över tio år sedan. Frågan man kan ställa är hur betydelsen av tidig start av språkinlärning står sig i förhållande till den europeiska statistiken i den nyligen presenterade PISA-undersökningen.

2. Gail Ellis MBE, verksam som företrädare för British Council. Gail Ellis är rådgivare när det gäller att skapa kvalitet i språkundervisningen för unga elever. Hon har över 30 års erfarenhet av undervisning i engelska runt om i världen. Hon är även medförfattare till boken: Berätta den igen! En ny ”Storytelling handbok” för lågstadielärare. Möjliga ämnen att diskutera är t ex den globala trenden mot allt tidigare start för engelska; och hennes erfarenhet av att besöka skolor världen över som representant för British Council.

3. Xiaohua Liang (Susan), professor och vice dekan vid för ekonomi och juridik, Wuhan, Kina. Xiaohua Liang är bland annat en ledande forskare i ett projekt som tittat på motiven att lära sig engelska hos grundskoleelever i Kina och de förväntningar som finns hos deras föräldrar.

4. Dr Chang Jiang (Bruce), lektor också vid Zhongnan universitetet i Wuhan. Han har också deltagit i forskningsstudien om grundskolan, se ovan. Hans särskilda intresse handlar om motivation. Möjliga ämnen att diskutera med dessa båda är värdet av att resa till Sverige för att delta i denna konferens? Hur unik är den här konferensen? Vilken nivå måste lärarna i Wuhan ha för att lyckas med tidig språkinlärning?

5. Marie Karling , rektor, Hedlundaskolan, Umeå. Värt att notera är att Hedlundaskolan är en skola som jobbat mycket för att välkomna nya invandrarbarn till Umeå. Skolan rymmer elever från hela världen och går därför under epitetet ”Världens skola”. Hedlundaskolans vision är att utbilda ”framtidens hållbara världsmedborgare.” Det gör man genom att arbeta inkluderande, språkutvecklande och identitetsskapande. Se Hedlundaskolans hemsida för mer information. En fråga att ta upp med Marie Karling är t ex vilken relevans en sådan här konferens kan ha för lokala skolor.

Konferensen ”Tidig språkinlärning: teori och praktik 2014” pågår mellan den 12-14 juni i Lindellhallen, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet, från klockan 9.00.

Kontaktperson för bokning av intervjuer:
Janet Enever, tel. 0705 711 636, e-post: janet.enever@sprak.umu.se

Föreslagna intervjutider:
Torsdag den 12 juni, kl. 12.30-13.30 eller kl. 15.00-15.45

(Möjlighet till andra tider finns efter överenskommelse.)

Läs mer om konferensen ”Tidig språkinlärning: teori och praktik 2014”

Redaktör: Per Melander