"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-22

Premiär för unik räddningsutbildning

NYHET Den 26-27 oktober genomför Kunskapscentrum för katastrofmedicin, Umeå universitet, en instruktörsutbildning i ”Räddning vid stora tågkrascher” tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utbildningen äger rum i Skåne och totalt deltar 24 representanter från ambulans och räddningstjänst från hela landet.

Denna unika utbildning har tagits fram under ledning av Rebecca Forsberg och Ulf Björnstig vid Kunskapscentrum för katastrofmedicin/Enheten för kirurgi, Umeå universitet.
– Det är oerhört komplicerat med räddningsaktioner vid tågkrascher jämfört med exempelvis bussar. Olika faktorer försvårar arbetet såsom höjdproblematiken, riskerna med högspänning upp till 15 000 volt, löst bagage, obältade passagerare, hårda konstruktioner som gör det problematiskt att ta sig in. Att arbeta i väglöst land är dessutom inget drömscenario och det är mot bakgrund av detta som vi utvecklat nya metoder för effektiv räddning, berättar projektledare Rebecca Forsberg.

Kursen hålls i Revinge i Skåne. Där finns övningsfält med preparerade tågvagnar som möjliggör praktiska övningsmoment som komplement till den teoretiska delen. Instruktörer för övningsmomentet kommer att vara Peter Johansson och Per Lindgren som arbetar i Kunskapscentrum för katastrofmedicins regi. Deltagarna kommer efter genomförd utbildning ha kompetens att i sin tur utbilda och öva inom sin respektive organisation i hur man kan uppnå effektiva räddningsaktioner i samband med tågkrascher.
– Vi har hittat en rad nya lösningar som underlättar insatsen avsevärt och är övertygade om att vi kommer att finna än fler bara nu under den första utbildningsomgången. Ju mer vi övar desto mer kommer arbetssättet att utvecklas, säger Rebecca Forsberg.

Utbildningsverktyget har även utvecklats som en del av Tågprojektet, med Rebecca Forsberg som projektledare, inom ramen för det EU-finansierade projektet Nordic Safety and Security (NSS). NSS syftar till att föra blåljusutbildningarna närmare varandra i de två nordliga länen.

Finansiär: Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Tid: 26-27 oktober
Plats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Revinge

För mer information, kontakta gärna:

Rebecca Forsberg, projektledareTelefon: 070-5898319
E-post: rebecca.forsberg@surgery.umu.se

Redaktör: Petra Liuski