"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-22

Premiär för www.livsbild.se - kulturministern inviger

NYHET Under en konferens på Nordiska museet invigdes idag Livsbild.se av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Livsbild är en unik digital insamling som vill lyfta livsberättelser från människor med funktionsnedsättning in i den allmänna historien. Ofta saknas sådana berättelser i museernas historiska skildringar. Något som Claes G Olsson, forskare i etnologi vid Umeå universitet och involverad i projektet Livsbild.se, håller med om.

På Livsbild.se samlas berättelser och fotografier in som dokumenterar livet för personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Även olika föreningars historia samlas in. Livsbild är en ny typ av insamling.
Det går att skriva, spela in film med teckenspråk och tala in sin berättelse via telefon. På så sätt hoppas Livsbild.se bli en plattform för personer som kan ha svårt att göra sin röst hörd i andra sammanhang.

Banbrytande form för museiinsamling

Det är första gången en sådan här slags museiinsamling görs. Alla berättelser publiceras i sin ursprungliga form men översätts och skrivs ut innan de läggs upp på sidan. Det är också fullt möjligt att vara anonym med sin berättelse genom att t.ex. en utomstående person tecknar om en inlämnad berättelse på teckenspråk innan den publiceras. Normalt sett bygger det berättandet annars på att den som använder teckenspråk syns själv säger projektledare för Livsbild.se Diana Chafik.

Berättelser som saknas i kulturhistorien

Personer med funktionsnedsättning har mycket att berätta om sin livshistoria. Det handlar om att få ge röst åt sin historia och bli synliggjord. Det är också pusselbitar som saknas i den gemensamma kulturhistorien, i berättelsen om Sverige. Livet är inte bara fest och inte bara elände – utan allt däremellan. Boende, utbildning, arbete och familjeliv – alla områden rymmer berättelser om villkoren för personer med funktionshinder. Via Livsbild.se fylls Nordiska museets arkiv på med kulturhistoriska berättelser om vardagsliv, livsvillkor och hur samhället fungerar för människor med funktionshinder.

Forskare från Umeå universitet involverad i projektet

Projeket Livsbild.se är ett av fyra delprojekt i projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU. HAIKU drivs av Nordiska museet tillsammans med HandikappHistoriska Föreningen där Claes G Olsson (Umeå universitet) är vice ordförande. Claes G Olsson har under många år forskat på synen på och behandlingen av funktionshindrade i ett historiskt perspektiv. Förutom den övergripande rollen som vice ordförande bidrar Claes också aktivt till projektet. - Jag jobbar just nu med att sammanställa en enkät vi skickat till sveriges samtliga museer. Syftet med enkäten är att klargöra vad museer tidigare gjort för att att synliggöra, eller inte synliggöra funktionshindrade. Vi ser idag få utställningar av eller med personer med olika funktionshinder. Genom samverkan mellan museer och personerna i fråga hoppa vi kunna påverka detta.

Claes hoppas att enkätstudien och berättelserna som samlas in genom Livsbild.se ska bidra till att synliggöra personer med funktionsnedsättning inom kulturen. Resultaten från enkäten kommer att presenteras i en rapport efter sommaren.

Läs mer på:

Livsbild.seNordiska museetHandikappHistoriska Föreningen

Redaktör: Therese Högberg