"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-02

Presentationer på Particles 2017

NYHET Beräkningsmodellering för att spåra granulära material i högar och silos, förutsäga slitage och materialhanteringssystem och för att utforma säkerhetsvallar för att stoppa sladdande gruvtruckar. Det var ämnet för tre presentationer som grundade i forskning från UMIT Lab vid konferensen Particles 2017.

The V International Conference on Particle-Based Methods (PARTICLES 2017) är en ECCOMAS tematisk konferens som hölls i Hannover, Tyskland, den 26 – 28 september 2017. Konferensen samlade 350 forskare och ingenjörer från 36 olika länder, vilka gav 3oo presentationer och diskuterade de senaste rönen inom beräkningsteknik för partikulära och granuläras material, partikel-baserad diskretisering av kontinuum samt dess industriella och inomvetenskapliga tillämpningar.

Tre av föredragen har sin grund delvis från forskning vid UMIT Research Lab. Titeln på dessa var “Computational modeling of flow and size segregation in stockpiles”, “Impact force analysis with the nonsmooth discrete element method” samt  “Using non-smooth multi-domain dynamics to improve the safety on haul roads in surface mining”. Projektledare: Martin Servin (Umeå University) och Klaus Thoeni (University of Newcastle, Australia).

Ytterligare information: GranuXParticles 2017

Redaktör: Martin Servin