"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-23

Presenterar utvärdering av universitetets hantering av misskötsamhet

NYHET Den externa utredaren Karin Röding ser över Umeå universitets hantering av misskötsamhet. Den 8 april kommer hon att presentera sina resultat och åtgärdsförslag samt svara på frågor på Campus Umeå.

Text: Johanna Fredriksson

Karin Rödings utvärdering är en del i universitetets arbete med att förbättra hantering av och motverka fall av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom verksamheten. Sedan början av februari har hon gjort nästan 60 intervjuer med ledningspersoner, medarbetare och studenter vid Umeå universitet, granskat universitetets styrdokument samt sett över systematiskt arbete och strukturer. Uppdraget syftar till att få syn på sådant som kan förbättras för att skapa en tryggare miljö och kultur vid universitetet – i det ingår inte att ompröva tidigare fattade beslut i personalärenden.

Utvärderingen sammanställs i en rapport som Karin Röding fastställer och överlämnar till rektor i början av april och som sedan kommer finnas tillgänglig på webben för alla att läsa.

Arrangemang på campus

Den 8 april bjuds alla studenter och medarbetare in till en muntlig presentation av rapporten i Rotundan, Universum på Campus Umeå mellan klockan 11.00 och 12.15. Arrangemanget kan även ses digitalt genom live.umu.se, där frågor också kommer att kunna ställas.

Karin Röding kommer då att presentera sina resultat och åtgärdsförslag, samt besvara frågor från medarbetare och studenter. Rapporten innehåller ett 30-tal framåtsyftande förslag till förändring.
– Umeå universitet är en stor utbildningsanordnare och arbetsgivare och dessa båda perspektiv måste genomsyra hur ledningen i aktiv handling visar var gränserna går för ett beteende som inte är acceptabelt, säger Karin Röding.

Moderator är Karolina Broman, docent och lärare vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet.   

Första steg

Utvärderingen och rapporten är ett första steg i arbetet med att se över hanteringen av misskötsamhet. När rapporten är mottagen påbörjas uppdraget att besluta vilka åtgärder och ytterligare steg som ska tas.

– En trygg arbets- och studiemiljö är viktig för oss alla vid universitetet. Vår förhoppning är att Karin Rödings rapport ska vara ett led i arbetet för att stärka universitetets ändamålsenliga arbetsmiljöarbete för en kultur som stödjer nolltolerans av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, säger Hans Adolfsson.

Rapporten kallas Umeå universitets hantering av misskötsamhet – 32 framåtsyftande förslag till förändring och kommer bland annat att blir tillgänglig genom sidan För en tryggare arbetsplats.

Det här är Karin Röding

Karin Röding har en lång och gedigen bakgrund i det svenska högskolesystemet. Några av hennes meriter är mångårig erfarenhet av ledande positioner inom flera olika universitet och högskolor i Sverige, arbete som departementsråd och statssekreterare vid utbildningsdepartementet samt generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet, UHR.

Sedan hösten 2020 har hon utfört olika sorters utredningsuppdrag inom högskolesektorn.

Porträtt, Karin Röding
fre
8
apr