"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-24

Pressinbjudan: Invigning av forskningsfartyget r/v BOTNICA den 8 juni

NYHET Umeå marina forskningscentrum i Norrbyn välkomnar till invigning av Umeå universitets nya forskningsfartyg med Öppet hus för allmänheten. För inbjuden press erbjuds exkursioner under förmiddagen till ett av Västerbottens marina reservat: Örefjärden-Snöanskärgården.

 Fartyget r/v BOTNICA kommer att användas för forskning och miljöövervakning i Bottniska viken. Det är 22 meter långt, kan ta 12 passagerare och har en maxfart på 14 knop. Foto: Kristina Viklund

Ombord på forskningsfartyget för kustnära provtagning finns Kristin Dahlgren och Johnny Berglund, som arbetar med marint områdesskydd vid länsstyrelsen i Västerbotten. Tillsammans med personal från Umeå marina forskningscentrum, UMF, berättar de om hur reservatsbildning i hav går till, vad man vill uppnå med skyddet och hur man bedömer havet under ytan.

– I Västerbotten jobbar vi bland annat med att skydda oexploaterade stränder samt ett antal prioriterade naturtyper. Grunda miljöer är särskilt skyddsvärda. Dessa områden är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk, och skyddet kan då vara ett sätt att trygga framtida fiskbestånd. Även områden med hög biologisk mångfald och områden med sällsynta och rödlistade arter är viktiga att skydda. I Kvarkenområdet har vi många exempel på arter som lever på gränsen för sin utbredning, säger Kristin Dahlgren, länsstyrelsen i Västerbotten.

Internationella överenskommelser

Världens länder har kommit överens om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Bland annat ska minst tio procent av haven skyddas. Arealmålet är egentligen redan uppnått för svenska havsområden, men skyddet är skevt fördelat. I Bottniska viken är totalt bara cirka fyra procent skyddat.

Som ett led i detta arbete har länsstyrelsen i Västerbotten bildat de marina reservaten Holmöarna 1980, Kronören-Drivören 2002 och Örefjärden-Snöanskärgården 2012. UMF har bidragit med inventeringar inför reservatsbildandet.

UMF visar upp sin verksamhet

Forskningsfartyget r/v BOTNICA invigs klockan 12 av Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet. Därefter håller UMF under eftermiddagen Öppet hus för allmänheten med miniföredrag om aktuell havsforskning, kortare båtturer, visningar av laboratorier och verksamhet och annat skoj för hela familjen.

Den 8 juni är också World Oceans Day. Denna dag inrättades av FN år 2008 för att lyfta fram frågor om havsmiljö världen över. Årets tema fokuserar på att stoppa föroreningar av plast i våra hav.

Program för invigning av r/v Botnica 8 juni:

UMF ligger i Norrbyn, åtta kilometer från Hörnefors. Avståndet från Umeå är 40 kilometer.

09.00 Båtexkursion för inbjuden press
10.00 Båtexkursion för inbjuden press
11.00 Båtexkursion för inbjuden press
12.00 Forskningsfartyget r/v BOTNICA invigs av Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet
12.00 - 20.00 Öppet hus, forskarföredrag, visningar med mera

För detaljerat program se: http://www.umf.umu.se/invigning-botnica/

För press:

Journalister hälsas välkomna att delta i invigningen av det nya forskningsfartyget. Deltagande i båtexkursioner måste föranmälas senast den 7 juni. Ange vilken turtid du föredrar. För frågor och anmälan till en exkursion, kontakta kommunikatör Kristina Viklund, kristina.viklund@umu.se, 070-687 36 35.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Wikner, föreståndare för Umeå marina forskningscentrumTelefon: 070-342 77 82
E-post: johan.wikner@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh