"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-14

Pressinbjudan: Umeå universitet satsar offensivt på kemiområdet – Örnsköldsvik i centrum för ind...

NYHET Den 21 juni inbjuds media till en presskonferens där Umeå universitets stora satsning på kemiområdet kommer att offentliggöras.

Tid: kl 13.00
Plats: KBC-huset, Umeå universitet, sal KB3B1, direkt till vänster efter entrétrappen.

En del av den offensiva satsningen innehåller ett förslag om att utveckla ett näringslivsnära innovationscentrum på campus Örnsköldsvik i samarbete med industri och företag i regionen. En annan del är en genomgripande omorganisation av hela kemiverksamheten inom Umeå universitet med syfte att uppnå en nationellt och internationellt konkurrenskraftig utbildnings- och forskningsmiljö.

Under presskonferensen kommer den översyn som på rektors uppdrag genomförts att presenteras. Översynen har gjort av en arbetsgrupp bestående av: Bertil Andersson chef för European Science Foundation, ESF, professor i biokemi vid Linköpings universitet, fd rektor vid Linköpings universitet och hedersdoktor vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet. Professor Karin Markides vice GD Vinnova, professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet, tillträdande rektor vid Chalmers. Håkan Wennerström ordförande i nobelkommittén i kemi, professor i teoretisk fysikalisk kemi vid Lunds Universitet Professor Stefan Nordlund, dekanus naturvetenskaplig fakultet, Stockholms universitet. Göran Wikander kanslichef vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet har varit gruppens sekreterare.
Samtliga kommer att närvara under presskonferensen representanter från institutionsledningen och Örnsköldsviks-regionen kommer även att delta. Ingen ytterligare information kommer att lämnas innan presskonferensen.

Varmt välkomna!
Karta över campus: www.umu.se/umu/om_umu/kartor/karta_campus.html KBC-huset är utmärkt som KB

Redaktör: Carina Dahlberg