"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-07

Prestigefull forskartjänst till Umeå universitet

NYHET Kungliga Vitterhetsakademin och Svenska Akademien har i sommar beslutat att tilldela fil. dr. Marlene Johansson Falck anställning som akademiforskare. Hennes forskning ska undersöka hur vi använder och lär oss prepositioner.

Marlene Johansson Falck, för närvarande verksam vid University of California, Santa Cruz, börjar sin nya anställning vid institutionen för språkstudier i januari 2010. Hon kommer att ägna åren som akademiforskare åt en omfattande studie av bruket av svenska och engelska prepositioner. Syftet med studien är att utarbeta en modell som ska göra det lättare för svenska elever att lära sig engelska prepositioner.

– Jag vill göra kopplingen mellan bruket av prepositioner och hur vi strukturerar vår omvärld mer tydlig, säger Marlene Johansson Falck. En systematisk jämförelse mellan engelskan och svenskan, och en bättre förståelse för kopplingen mellan språk och tanke, kan användas för att utarbeta effektiva inlärningsmetoder.

Prepositioner har visat sig vara extremt svåra när man ska lära sig ett främmande språk. De skiljer sig ofta markant från ett språk till ett annat, de är korta och därmed svårare att lägga märke till, och eftersom de är så vanliga har de fått en stor mängd relaterade men olika betydelser.

Marlene Johansson Falck disputerade i engelsk språkvetenskap vid Luleå tekniska universitet, 2005. Hennes doktorsavhandling "Technology, language and thought: Extensions of meaning in the English lexicon" handlar om hur ny teknik påverkar de sätt vi människor strukturerar våra tankar och vårt språk. Som postdoktor i USA arbetar hon just nu med ett projekt om rörelsemetaforer. Det projektet fokuserar på kopplingen mellan spatiala/rumsliga relationer och språk/tanke.

För ytterligare information och intervju, kontakta gärna Marlene Johansson Falck på
tel: +1-831 420 7616 eller e-post: mjohanss@ucsc.edu
Den 8-23/9 befinner sig Marlene i Sverige och kan då nås på tel: 070-3221155.

Porträttbild kan laddas ned .

--------

Vitterhetsakademiens och Svenska Akademiens anställningar som akademiforskare har ekonomiskt stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och innebär tre års heltidsforskning med chans till två års förlängning. Mer information på Kungliga Vitterhetsakademiens webbplats.

Redaktör: Helena Vejbrink