"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-21

Prestigefylld miljöprofessur till Umeå universitet

NYHET Arktiskännaren och Grönlandsexperten John Anderson, professor vid Loughborough University i England, har utsetts till innehavare av H. M. Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap 2017–18. Värdar blir Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Climate Impacts Research Centre vid Umeå universitet.

John Anderson
John Anderson, Loughborough University i England, har utsetts till 2017/18 års innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Som gästprofessor blir han verksam vid Umeå universitet. Foto: NERC ARP.

– Vilken härlig, tidig julklapp till Umeå universitet! Arktisk forskning är ett prioriterat område för universitetet, och en viktig del är att kunna förstå och förutsäga hur klimatförändringar påverkar den känsliga miljön i arktiska och subarktiska områden. Inom det fältet har Climate Impacts Research Centre en oerhört stark position, och med John Anderson på plats i Abisko kommer universitetets spetsforskning på området att både förstärkas och breddas, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

John Anderson är en internationellt känd forskare och professor i naturgeografi och paleolimnologi vid Loughborough University i England. Genom att undersöka sjöars bottensediment och dess välbevarade lager från tusentals år tillbaka i tiden, försöker han förstå hur sjöar har påverkats – och kommer att påverkas – av miljöförändringar i omgivningen. Han fokuserar på biogeokemiska förändringar i sjöar, främst när det gäller hur kolet cirkulerar, och hur stora mängder som lagras eller släpps ut – förändringar som orsakats av naturliga och mänskliga faktorer tusentals år bakåt i tiden.

Jan Karlsson, föreståndare vid Climate Impacts Research Centre.
Foto: Mattias Pettersson.

– John Andersons vistelse vid Umeå universitet kommer att bidra enormt till förståelsen om hur Arktis förändras. Hans forskning om hur sjöar reagerat på miljöförändringar tidigare i historien betyder mycket för hur vi idag t ex kan förutsäga under vilka förutsättningar sjöar kommer att ta upp eller avge koldioxid, det vill säga fungera som kolsänkor eller kolkällor, säger Jan Karlsson, föreståndare vid Climate Impacts Research Centre.

I snart 20 år har John Anderson studerat sjöbottnar på Grönland, där han bland annat analyserat hur förekomsten av vissa kiselalger varierar beroende på vattnets temperatur, näringstillgång och pH, och hur mängden alger kan användas som indikatorer på sjöars produktivitet, födovävs-, kol- och näringsdynamik.

Som gästprofessor vid Umeå universitet vill han försöka förstå hur miljön i Arktis har förändrats under 2000-talet genom att jämföra två utförligt studerade regioner, nämligen Abisko i norra Sverige och Kangerlussuaq-området på sydvästra Grönland. John Anderson kommer också att leda en exkursion med Umeåforskare till Grönland under sommaren 2018, något som kan vara början på framtida forskning på plats.

Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap skapades inför Carl XVI Gustafs 50-årsdag 1996. Gästprofessuren är avsedd att till svenska universitet och högskolor knyta framstående utländska forskare som kan förväntas bidra till förnyelse av svensk miljövetenskap.

För mer information, kontakta gärna:

Jan Karlssonprofessor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och föreståndare för Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet Telefon: 090-786 60 02
E-post: jan.p.karlsson@umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall