"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-06

Prestigefyllt EU-anslag för forskning om tuberkulos

NYHET Över 1 miljon euro från EU går till utveckling av nya metoder för diagnos och behandling av tuberkulos inom ett nätverksprojekt med titeln Innovation in Tuberculosis - INNOVA4TB. Anslaget beviljas av Marie Skłodowska-Curie Actions Horizon 2020-RISE-programmet.

Text: Ingrid Söderbergh

– Det känns jättebra! Å ena sidan är det ett erkännande av vårt framgångsrika arbete de senaste åren och å andra sidan ger medlen oss möjligheter att vidareutveckla vår forskning och förbättra tuberkuloshanteringen. Särskilt värdefullt är att anslaget också kommer att stödja arbetet i Ukraina och Moldavien, länder som är mycket drabbade av tuberkulos, säger Olena Rzhepishevska, förste forskningsingenjör på Kemiska institutionen och associerad forskare på Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet.

Hon är med i den tvärvetenskapliga forskargruppen bakom INNOVA4TB i Umeå tillsammans med professor Anders Sjöstedt, Institutionen för klinisk mikrobiologi, professor Henrik Antti, Kemiska Institutionen och Dr. Christer Larsson, Infektionskliniken, Umeå Universitetssjukhus, och associerad till Institutionen för molekylärbiologi.

I projektet ingår ett nätverk av sjukhus, forskningscentra och företag från sex länder: Spanien, Ukraina, Moldavien, Sverige, Tyskland och Chile. INNOVA4TB-konsortiet är multinationellt och bidrar till Umeå universitets vision att stärka en internationell samarbete. Projektmedlemmar kommer att besöka varandras organisationer, samarbeta, utbyta och skapa ny kompetens och kunskap inom flera områden som är kopplade till diagnos och behandling av tuberkulos.

Världshälsoorganisationen (WHO) och FN betonar att nya metoder för tuberkuloshantering behövs för att eliminera denna smittsamma luftburna sjukdom. Tuberkulos är en av de tio mest dödliga sjukdomarna i världen och leder till 1,5 miljoner dödsfall varje år, ungefär lika mycket som AIDS och malaria tillsammans.

Läkemedelsresistensen hos TBC-bakterier ökar dock. Behandling av ett enda läkemedelsresistent tuberkulosfall kan pågå i upp till två år och kosta över 100 000 Euro. I Sverige upptäcks 600 - 800 nya fall av tuberkulos varje år – en siffra som ökat något de senaste åren. I norra Sverige är TBC Center Norr vid Umeå Universitetssjukhus ansvarig för förebyggande aktiviteter och behandling.

INNOVA4TB-projektet är en fortsättning på ett samarbete som inleddes 2013 och som visat att tvärvetenskapligt samarbete mellan klinisk mikrobiologi och kemiinstitutionen varit positivt. Under de senaste åren har Umeå universitetets forskargrupp, tillsammans med kollegor från andra länder, identifierat ämnen i blodet (så kallade biomarkörer) som kan vara användbara för att följa om en tuberkulosbehandling är framgångsrik. I framtiden kan det leda till snabbare behandling av svåra tuberkulosfall. Konsortiet har också kartlagt läkemedelsresistenta utbrott av stammar av tuberkulos i södra Ukraina. Resultaten kan bidra till utvecklingen av bättre epidemiologisk kontroll av tuberkulos i europeiska länder.

– Det nya anslaget ska användas för att bekräfta tidigare resultat – men inom en större grupp patienter, säger Olena Rzhepishevska.

Projektets koordinator är Institute for Health Science Research Germans Trias i Pujol, Barcelona, Spanien, som sedan en längre tid är samarbetspartner med Umeå universitet.

Pressfoto

För mer information, kontakta gärna:

Olena Rzhepishevska
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 45