"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-28

Pris för bästa artikel 2021 i tidskriften Accounting in Europe

NYHET Peter Frii, Handelshögskolan, och Mattias Hamberg, Stavanger University, har erhållit pris för bästa artikel.

Peter Frii, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har tillsammans med Mattias Hamberg från Universitet i Stavanger erhållit pris för bästa artikel publicerad i den akademiska tidskriften Accounting in Europe under 2021. De kommer att motta priset senare i maj vid den årliga europeiska konferensen anordnad av European Accounting Association.

Den prisbelönta artikeln What motives shape the initial accounting for goodwill under IFRS 3 in a setting dominated by controlling owners? undersöker huruvida redovisningen av den komplexa tillgång goodwill vid företagsförvärv påverkas av ägande. Studien finner att företagsledningens motiv inte reflekteras i redovisningen om företaget ägs av en familj, medan familjens motiv påverkar redovisningen av goodwill. Detta är ett nytt fynd som ger insikt om att inte endast företagsledningen motiv påverkar redovisning, utan även ägarna. Studien finner också att ekonomiska motiv påverkar redovisningen av goodwill.

Samtaget bidrar artikeln till att öka kunskapen om hur familjeägande påverkar innehållet och kvalitén i redovisning. Detta är viktig kunskap då merparten av världens företag ägs och styrs av familjer.