"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-12

Pris för bästa svenska avhandling i företagsekonomi till Handelshögskolan vid Umeå universitet

NYHET Jessica Eriksson, Handelshögskolan/Umeå School of Business (USBE), har tilldelats Silléns pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi år 2004.

Juryn, som består av flera professorer i företagsekonomi, har gått igenom alla svenska företagsekonomiska avhandlingar som försvarats under 2004, totalt cirka 50 stycken.

Jessica Erikssons avhandling med titeln ”Branschinteraktion och institutionell förändring – Omvandling i två livsmedelsbranscher” utsågs till bästa avhandling år 2004. Priset på 25 000 kr delas med Benjamin Ståhl från Uppsala universitet.

Avhandlingen handlar om hur konkurrens och samarbetsrelationer i en bransch förändras till följd av politiska omregleringar och öppnade marknader. Analysen belyser hur både konkurrens och samarbete kan bidra till dynamik och förnyelse.

Silléns pris, som tidigare hette civilekonomernas pris, delas ut varje år av Företagsekonomiska institutet (FEI). Handelshögskolan i Umeå/USBE har tidigare fått priset år 1998 genom Lars Huemer, och år 2000 genom Tony Huzzard.

Jessica Erikssons avhandling finns på: www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=171

För mer information, kontakta:

Jessica Eriksson. Handelshögskolan i Umeå/USBE, Umeå universitet, tel: 090-786 99 82

Redaktör: Camilla Nilsson