"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-16

Pris för betydelsefulla insatser inom forskning

Stefan Sundgren, Handelshögskolan vid Umeå universitet, och Henrik Nilsson, Handelshögskolan i Stockholm, tilldelades den 21 september Svenska Revisionsakademins pris för betydelsefulla insatser inom forskning på FARs  100 års jubileum.

Om priset

Priset, ett stipendium om 75 000 kronor, utdelas vartannat år och avser aktiva forskare inom redovisning och revision som är anställda av ett universitet eller en högskola i Sverige. Pristagarens insatser ska väsentligt överstiga det som normalt förväntas av en aktiv forskare på universitets- och högskolenivå.

Läs mer om priset samt motivering