"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-21

Pris till DNA-forskare vid Umeå universitet

NYHET Docent Andrei Chabes, DNA-forskare vid Umeå universitet, har fått ett personligt pris på 350 000 kronor, varav 200 000 kronor som forskningsanslag, från Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse.

Andrei Chabes, som är medicinkemist och gruppledare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, får priset för sin nyskapande forskning över hur DNA-byggstenar reglerar viktiga processer i cellen. Arvsmassans DNA byggs upp av fyra nukelotidbaser. Chabes studerar hur dessa fyra baser, parallellt med sina roller som byggstenar i DNA, också deltar i regleringen av DNA-replikation och celldelning.

Chabes delar utmärkelsen med Lynn Kamerlin, Uppsala universitet, som forskar om hur enzymer fungerar.

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom medicin och biokemi, och delar varje år ut ett personligt pris till en manlig och en kvinnlig framstående ung forskare i Sverige. Stiftelsens anslag och pris går vartannat år till de olika kategorierna. I nomineringen samarbetar stiftelsen med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet.

Sven Hagberg (1894-1961) var civilingenjör och spannmålskemist. Han utvecklade en ny metod för att mäta bakningsegenskaper hos mjöl som idag används över hela världen. Ebba-Christina Hagberg (1900-1972) var engagerad i föreningsarbete och delade sin makes intresse för främmande kulturer.