"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-10

Pris till forskning om skadligt grupptänkande

NYHET Markus Hällgren, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har fått pris för sin artikel om den ödesdigra gruppdynamik som var en av huvudorsakerna till att nio bergsklättrare dog på Mount Everest under loppet av ett enda dygn.

Att en bergsbestigning är begränsad i tid, kostnad och omfattning är bara några av många likheter med mer traditionella projekt. I den prisade artikeln diskuterar Markus Hällgren hur klassiska egenskaper i tidsbegränsade organisationer bidrar till att skapa grupptänkande.

På Mount Everest ledde det till att klättrarna inte kunde kritisera eller utvärdera olika handlingsalternativ, som till exempel vid vilken tidpunkt de skulle vända tillbaka. Följderna var katastrofala – nio personer miste livet när en iskall storm svepte in över berget.

Den uppmärksammade artikeln är publicerad i tidskriften International Journal of Managing Projects in Business, och har nu utsetts till ”väldigt berömvärd” av förlaget Emerald.
– Jag är mycket glad över utmärkelsen, som är en sann ära att få! Särskilt kul är det att många verkar ha insett värdet av att betrakta projektorganisationer utifrån andra perspektiv än normalt, säger Markus Hällgren.

Gruppdynamik kan skada

På Mount Everest märktes grupptänkandet genom att varningssignaler bortförklarades och order inte ifrågasattes. Även i andra mindre extrema projektorganisationer kan sådant grupptänkande vara direkt skadligt. I bygg- och utvecklingsprojekt kan det exempelvis bidra till att låsa fast en grupp vid en lösning. Markus Hällgren menar att om man förstår de organisatoriska egenskaperna som ligger bakom denna låsning, kan de flesta projekt utföras på ett annorlunda, och vissa gånger effektivare, sätt.

Artikeln har den engelska rubriken Groupthink in temporary organizations, och priset delas ut vid Irnop-konferensen i Montreal den 19–22 juni.

Markus Hällgren är docent vid Handelshögskolan, Umeå universitet, och sedan år 2010 också gästforskare vid Uppsala universitet. År 2011 fick han Umeå universitets karriärbidrag för unga forskare. Hans forskning rör främst projekt i praktiken, och organisationsteoretiska aspekter i temporära organisationer. Den närmaste framtiden kommer han att tillbringa som gästforskare vid Stanford University i USA.

För mer information, kontakta:

Markus Hällgren, Handelshögskolan, Umeå universitet Telefon: 090-786 5885, 070–17 57 537
E-post: markus.hallgren@usbe.umu.se

Mer information om Markus HällgrenFoto: Mattias Pettersson

Redaktör: Camilla Bergvall