"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-10-01

Pris till Hanna Outakoski

NYHET Hanna Outakoski belönas ur Tuuli Forsgrens Minnesfond för doktorsavhandlingen Multilingual literacy among young learners of North Sámi: Contexts, complexity and writing in Sápmi (2015)

När Johan Nordlander-sällskapets förra redaktör, universitetslektor Tuuli Forsgren i mars 2012 avled hade hon bakom sig en framgångsrik karriär som lärare och forskare men också som översättare. Minnesgåvor i samband med hennes bortgång utgör grunden för den minnesfond som Johan Nordlander-sällskapet inrättat. Priset skall enligt stadgarna gå till någon som framlagt ett förtjänstfullt arbete som rör de inhemska minoritetsgrupperna finnar, tornedalsfinnar och samer. Nomineringar har inlämnats av företrädare för skilda akademiska discipliner från olika lärosäten. Priset utdelas i år för andra gången.

Hanna Outakoski belönas ur Tuuli Forsgrens Minnesfond för den perspektivrika doktorsavhandlingen Multilingual literacy among young learners of North Sámi: Contexts, complexity and writing in Sápmi (2015) som utgår från samisktalande elevers mångspråkighet och deras komplexa uppväxtmiljö, där nationella och internationella dimensioner interagerar med samisk kontext. Avhandlingen innehåller ett flertal olika infallsvinklar på skrivutveckling och har betydelse för arbetet med revitalisering av nordsamiska.

Priset delas ut i samband med sällskapets höstmöte onsdagen den 21 oktober kl. 19. 00 i Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853–1934). Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistisk forskning. Målet är att forskare med olika bakgrund skall kunna publicera både artiklar med vetenskapliga ambitioner och sådana arbeten som har karaktär av meddelanden och aktstycken. Sällskapets ordförande är Lars-Erik Edlund.

Redaktör: Magnus Nordström