"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-08-15

Pris till Umeådoktorand för enastående forskningspresentation

NYHET Jenny Bergström, doktorand vid Institutionen för språkstudier, har fått pris för bästa presentation som hölls på en forskarskola i samband med en global skrivkonferens. Priset delas ut för enastående forskningspresentation och ska uppmuntra och motivera till fortsatta forskningsinsatser inom skrivande.

Text: Sandra Lundström

– Jag är mycket ärad och smickrad över att tilldelas detta pris. Jag vill tacka alla mina deltagare för att ha gett mig möjlighet att närvara under deras dagliga skolverksamhet. Utan deras generösa deltagande och engagemang skulle den här forskningen inte vara möjlig, säger Jenny Bergström.

I juni stod Språkstudier värd för den globala forskningskonferensen Sig Writing som samlade 300 deltagare från hela världen. Inför konferensen hölls en forskarskola med 30 doktorander från olika länder på temat Integrating multiple perspectives on writing.

I samband med forskarskolan delar Sig ut ett pris – BESST Award – till lovande forskare i början av sin akademiska karriär. Priset utgör en summa på 400 euro. Den presentation som gjorde att Jenny Bergström utsågs till vinnare handlade om språkideologier och maktstrukturer kopplade till skrivundervisning vid engelskundervisningen på Språkintroduktion.

I presentationen beskrev Jenny skrivundervisningen i relation till de mål och kriterier som ställs från Skolverket för ämnet Engelska. Därtill synliggjordes även elevers röster kring skrivande och skolsituationen på Språkintroduktion.

Skolverket beskriver goda kunskaper i engelska som en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare inom områden som politik, ekonomi och utbildning.

– I vårt skriftbaserade samhälle riskerar elever utan tillräckliga kunskaper i skrivande att stängas ute från de områden som Skolverket beskriver, säger Jenny Bergström.

Presentationen belyste vikten av likvärdig utbildning för alla i den svenska skolan.

Jenny Bergström är doktorand inom pedagogiskt arbete. Hennes avhandling handlar om engelskundervisning för nyanlända i Sverige.

 

Kontakt