"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-09

Prisad artikel om gröna konsumentval

NYHET Vad är det som gör att en del miljömedvetna konsumenter väljer att minimera sitt bilåkande medan andra istället köper en etanolbil? Tre forskare vid Umeå universitet har undersökt vad som styr konsumenters olika beteenden, och får nu pris för bästa vetenskapliga artikel i Journal of Consumer Marketing.

Det är forskarna Johan Jansson, Agneta Marell och Annika Nordlund som är författare till artikeln, som bedömts vara ”väldigt berömvärd” av Emerald – ett förlag som varje år utser artiklar som väntas ha stor påverkan på respektive forskningsfält.

– Det är ett bra bevis på att det bedrivs världsledande forskning vid Handelshögskolan och institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Dessutom är det extra roligt då tidskriften är väletablerad och fokuserar allt mer på att förstå konsumenters miljömedvetna och etiska konsumtion, menar Johan Jansson.

Värderingar och vanor viktiga

Resultaten från studien visar att personliga värderingar är mycket betydelsefulla för människors vilja att minska sitt bilåkande eller köpa en mer miljövänlig bil. Gamla bilvanor är däremot svåra att bryta, och utgör det största hindret för människor som vill minska sitt dagliga bilresande.

En viktig drivkraft för att köpa en så kallad miljöbil är de upplevda normerna i samhället. Resultaten visar också att de som en gång valt en miljövänligare bil är mer benägna att göra det igen.

Sammantaget pekar studien på att olika konsumenter styrs av olika faktorer i sina miljövänliga konsumtionsval, något som är viktigt att ta hänsyn till då så kallade miljöinnovationer marknadsförs till konsumenter.

Priset delades ut i förra veckan vid European Marketing Academy Conference som i år hölls i Ljubljana.

Den engelska rubriken på den prisbelönta artikeln är ”Green Consumer Behaviour: Determinants of curtailment and eco-innovation adoption” och publicerades i årgång 27, nummer 4 av Journal of Consumer Marketing.

Läs hela eller delar av artikeln

Foto: Elisabeth Glaas

För mer information, kontakta:

Johan Jansson, Handelshögskolan vid Umeå universitet Telefon: 090-786 78 72
E-post: Johan.Jansson@usbe.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall