"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-06-04

Prisad för forskning om samisk hälsa

NYHET Jon Petter Stoor, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, har tilldelats pris och medel ur Stiftelsen Uppsala universitets Umeåfond år 2024. Prissumman är 176 674 kr.

Motivering:
Jon Petter Stoor tilldelas priset för sin framstående forskning om samisk hälsa, mental hälsa och självmordsprevention. Stoor har, genom partnerskap med den samiska befolkningen, bland annat identifierat nyckelfaktorer för samisk hälsa såsom kulturell kontinuitet, språk och historiska trauma. Hans studier har inte bara bidragit till akademisk forskning utan också påverkat policyer och etik inom samisk hälsa. Genom att förena kulturell historia med moderna hälsoutmaningar är hans arbeten således viktiga bidrag till forskning om Övre Norrlands kultur och historia.

Priset delas ut i samband med pristagarens föreläsning på förmiddagen lördag 19 oktober, samma dag som Årshögtidens ceremoni.