"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-06

Prisade för uppsats om jämställdhet

NYHET Studenterna Linda Sandström och Sara Brulin hyllas med Dataföreningens pris för bästa kandidatuppsats 2012 för deras arbete om jämställdhet inom it-branschen.

Dataföreningen i Umeås pris för år 2012, bästa kandidatuppsats inom informatik, går till Linda Sandström och Sara Brulin för arbeten inom viktiga områden för it-branschen. Linda och Sara beskriver i uppsatsen det viktiga jämställdhetsarbetet för it-företag och -organisationer där framför allt fler kvinnor önskas.

Syftet med uppsatsen ”Profileringsarbete för jämställdhet inom IT-organisationer” har varit att undersöka om det finns något samband mellan hur it-branschen förhåller sig till jämställdhetsfrågor och hur det faktiskt ser ut inom branschen idag. Linda Sandström och Sara Brulin har tittat på likheter och olikheter mellan organisationer för att ta reda på om drivkrafter, syn på teknik, ojämn könsfördelning på arbetsplatsen samt standarder påverkar arbetet med jämställdhet.

En förhoppning som Linda Sandström och Sara Brulin har med uppsatsen är att den ska starta en tankeprocess hos it-organisationer i deras arbete med profilering och rekrytering, men också i deras förhållningssätt till jämställdhet, i form av strukturer och processer.

Det pris som Linda och Sara får för sin uppsats har inrättats som ett årligt pris för bästa kandidatuppsats vid institutionen för Informatik vid Umeå universitet. Ett liknande pris delas ut för Datavetenskap. Priset är på 10 000 kronor per uppsats.

Juryns motivering lyder: ”I sitt examensarbete har Linda Sandström och Sara Brulin studerat profileringsarbete och dess betydelse för jämställdhet inom IT-branschen. Arbetet, som baseras på en intervjustudie omfattande fem olika företag, erbjuder en välskriven, insiktsfull och teoretiskt väl förankrad analys av pågående profileringsarbete i relation till jämställdhet. Detta examensarbete ger därvidlag ett värdefullt bidrag till IT-företag som önskar utveckla sitt jämställd­hetsarbete."

Se film här nedan när Sara Brulin tar emot priset.

Läs hela uppsatsen Linda Sandström och Sara Brulin: Profileringsarbete för jämställdhet inom IT-organisationer.

Bilden ovan: Sara Brulin tar emot Dataföreningens pris. Linda Sandström kunde inte medverka vid tillfället.

Redaktör: Mikael Hansson