"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-31

Prisade studenter löser problem ute i näringslivet

NYHET Två lyckliga industridesignstudenter vid Designhögskolan i Umeå kommer att genomföra vårens examensarbeten med 25 000 kr vardera i fickan. I dagarna har de nämligen fått ta emot ett stipendium stiftat av Almi Företagspartner, Design Västerbotten och Designhögskolan.

För att skapa insikt om industridesign som affärsutvecklingsverktyg i Västerbotten och på så sätt öka länets konkurrenskraft, har stipendiet nu för första gången delats ut. Summan ska stötta studenter som samarbetar med regionala organisationer, och mottagarna utsågs av en jury med representanter från alla stiftande parter. Ansökningarna var fler än förväntat, men till sist utsågs Cindy Sjöblom och Øyvind Hansen Norheim som läser sista året på kandidatprogrammet i industridesign. Beskedet fick studenterna ta emot i ett av Designhögskolans datorlabb under vad de trodde var en vanlig eftermiddag. Överraskningen var välkommen, såväl i form av pengar som av ära.

– Det känns jätteroligt! säger Cindy Sjöblom. Dels är det som en sten som lättar från hjärtat eftersom projektet kräver finansiering, och dels känner man sig utvald eftersom det visar att fler än jag ser potential i det här examensarbetet, fortsätter hon.

Som brukligt inom industridesign har projekten fokus på slutanvändarna och deras behov, och utifrån dem ska välformulerade problem och frågeställningar leda till lösningar för målgrupperna. Årets stipendiater siktar in sig på rörelsehindrades utmaningar. Cindy Sjöblom vill utveckla en produkt som möjliggör för rullstolsburna att transportera sina barn, i samarbete med Hjälpmedelscentralen i Umeå. Øyvind Hansen Norheim vill göra klättring tillgänglig för fler, och tänker använda pengen spritt.

– En del av stipendiet ska gå till att resa och träffa användare för att få ett bredare perspektiv, en annan del till prototyper. Då prototyperna ska kunna användas på en klättervägg krävs tillverkning i starkare och därmed dyrare material, förklarar Øyvind Hansen Norheim som samarbetar med lokala specialister inom ortopedi och Ergo Holds, tillverkare av klätterväggar och –grepp i Skellefteå.

Att de två studenterna blev utvalda ur ansökningsbunten berodde på projektens välplanerade innehåll.

– Vi fick många intressanta ansökningar från våra studenter, men de här kändes som de mest genomtänkta. Med stipendiet som stöd hoppas vi att studenterna får utrymme att göra bra ifrån sig, säger Tapio Alakörkkö, prefekt på Designhögskolan och jurymedlem.

Inom kort inleds examensarbetena, denna gång med ökade möjligheter till implementering av det studenterna kommer fram till, något som även Västerbottens företag ska gynnas av.

– Stipendierna ger ett fantastiskt tillfälle för regionala företag att få jobba med en kvalificerad industridesignstudent från Designhögskolan. Resultatet kommer att inspirera andra företag att använda design i ett tidigt skede av sin affärsutveckling, säger Christina Friberg, affärsrådgivare/projektledare Design Västerbotten och även hon jurymedlem.

Stipendiet, som finansieras av Almi Företagspartner, kommer att delas ut även kommande år för att ytterligare öka kontakten mellan det lokala näringslivet och utbildningarna, samt sprida kännedom i företag om vad design som strategiskt affärsutvecklingsverktyg kan göra för deras verksamheter.

För mer information, kontakta gärna:

Cindy Sjöblom, BA3, Designhögskolan
cindy.sjoblom@gmail.com, 073-956 74 15Øyvind Hansen Norheim, BA3, Designhögskolan
oyvind.norheim@gmail.com, +47 486 08 248 Tapio Alakörkkö, prefekt, Designhögskolan
tapio.alakorkko@dh.umu.se, 090-786 98 35Malin Pessa, kommunikatör, Design Västerbotten, Almi Företagspartner Nord
malin.pessa@almi.se, 090-10 07 98Hans Strandberg, Almi Företagspartner
hans.strandberg@almi.se, 0920-379 33

Om Almi Företagspartner: Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.
Om Design Västerbotten: Design Västerbotten erbjuder aktiviteter som ger företag möjlighet att stärka varumärket och skapa ett unikt erbjudande. Design är ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som utgår ifrån kundens behov och leder till en stärkt helhetsupplevelse, internationell konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Design Västerbotten är en del av Almi Företagspartner. www.designvasterbotten.se
Om Designhögskolan: Umeå Institute of Design provides five academic programmes focusing exclusively on industrial design and related specializations. Programmes range from Bachelor's to Master's and Doctoral levels. We offer highly competitive, professional and international industrial design educational programmes supported by exceptional technical facilities and resources. The Institute is organised within the Faculty of Science and Technology at Umeå University. www.dh.umu.se

Text: Malin Pessa

Redaktör: Eric Ågren