"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-08

Prisas för bästa kandidatuppsats

NYHET Dataföreningen i Umeå vill uppmärksamma goda kandidatuppsatser vid Umeå universitets institutioner för Informatik och Datavetenskap. Ett pris på 10 000 kronor har instiftats och de första som tilldelades det var studenterna Anna Georgsson och Stefan Hedberg.

Dataföreningen i Umeå beslutade 2011 att inrätta ett pris för bästa kandidatuppsats läsåret 2010-2011 vid Umeå universitets institutioner Datavetenskap och Informatik. Priset är på 10 000 kronor vardera. Priset delas ut i december vid institutionernas arbetsmarknadsdagar.

Dataföreningens pris bästa kandidatuppsats inom Informatik går i år till Stefan Hedberg, student på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer för sin uppsats Att arbeta med Scrum: Påverkan på arbetslag, kommunikation och social miljö.

Dataföreningens motivering lyder: ”Stefan Hedbergs examensarbete baseras på en fallstudie där han studerat nyttjandet av den agila utvecklingsmetoden SCRUM. Genom att fokusera på denna utvecklingsmetods betydelse för arbetsmiljö, kommunikation och arbetsgrupper, lyckas Stefan på ett förtjänstfullt sätt belysa ett aktuellt område ur en annorlunda synvinkel. Det välskrivna arbetet präglas av noggrannhet och insiktsfullhet, och resulterar i relevanta slutsatser som ger ett värdefullt bidrag till området.”

Priset för bästa uppsats inom datavetenskap gick till Anna Georgsson.

Bilden ovan: Stefan Hedberg prisades för bäsa kandidatuppsats 2011 av Dataföreningen i Umeå.

Redaktör: Mikael Hansson