"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-15

Prisas för forskning om urfolksfrågor

NYHET Professor Peter Sköld vid Umeå universitets Centrum för Samisk forskning, Cesam, får pris för sin forskning om nordliga och samiska befolkningsförhållanden, kultur och historia.

Stiftelsen Uppsala universitets Umeåfond stödjer framstående forskning inom området Övre Norrlands kultur och historia. Prismotiveringen lyder:

Peter Sköld tilldelas priset på basis av hans omfattande forskning om nordliga och samiska befolkningsförhållanden, kultur och historia, hans omfångsrika publikationsverksamhet och hans akademiska uppdrag och nätverk med anknytning till samisk och nordlig tematik. Forskningen har en medicinhistorisk och demografisk inriktning med tydligt nordligt fokus. Det nordliga perspektivet innefattar till stor del urfolksfrågor som samisk demografi, samisk kultur och historia, religion, giftermålsmönster och mortalitet i ett historiskt perspektiv samt vilka konsekvenser koloniseringen hade för invånarna i norr.

Samernas kultur, samhälle och befolkningshistoria är centrala teman i Peter Skölds forskning. I boken Samiskt landutnyttjande i Gällivare 1550–1750 skildrar han hur samernas urminnes rätt till landområdena i Lappmarken successivt försvagas. Sköld har också skrivit läroböcker för universitetsundervisning i samisk äldrehistoria. Hans forskning fokuserar på den samiska hälsotransitionen, som är helt unik i ett internationellt urfolksperspektiv, men berör också religion, alkohol, åldrandet och kulturella förklaringsmodeller. Sedan 1998 leder Peter Sköld ett omfattande nätverksprojekt kring samisk forskning under medverkan av nordiska och ryska forskare. Han har medverkat i flera internationella forskningsprojekt, bedrivit uppmärksammade studier av smittkoppor och vaccination, publicerat vetenskapliga artiklar på sju språk, och har skrivit fem monografier.

Peter Sköld är sedan 2003 föreståndare för Vaartoe/Centrum för samisk forskning (Cesam) och sedan 2004 professor i historia, samisk samhällsutveckling och kultur. Han leder det starka forskningsområdet Nordliga studier vid Umeå universitet och arbetar på ledande positioner inom Barentssamarbetet, University of the Arctic samt European Social Science History Association. Peter Sköld är engagerad i den samiska delen av Kulturhuvudstad 2014.

För ytterligare information eller intervju, kontakta gärna Peter Sköld på tel 090-786 63 47, 070- 363 0421 eller e-post peter.skold@cesam.umu.se
Högupplöst porträttbild kan laddas ned .

Redaktör: Helena Vejbrink