"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-13

Prisas för sitt goda arbete inom studievägledning

NYHET Studievägledaren Gudrun Hedberg trivs bäst i samtalet med studenter, där hon får stärka deras självkänsla, självständighet och stötta dem i att ta ansvar för sin egen utbildning och framtid. För sitt goda arbete har hon nu vunnit Umeå studentkårs studievägledarpris 2023, som delas ut vid universitetets vårpromotion den 12 maj.

Text: Sofia Strömgren

– Det känns fantastiskt roligt att det arbete jag gör för våra studenter uppmärksammas, säger Gudrun Hedberg, studievägledare vid Institutionen för socialt arbete.

Hur är det att arbeta som studievägledare?
– Det är fantastiskt givande att få vägleda studenter i en många gånger, för dem, ny värld. Det är väldigt varierande arbetsuppgifter där jag dagligen har kontakt med studenter med olika funderingar. Jag har lång erfarenhet av socialt arbete som ämne och profession, mycket goda kunskaper om socionomprogrammet och är väl in försatt i de svårigheter som studenter kan hamna i. Jag känner till vilka resurser som finns att tillgå och vilka möjligheter det finns i att hjälpa studenten att utveckla en realistisk och målinriktad plan för studierna.  

Vi behöver stötta och vägleda våra studenter så att tiden på universitetet blir en fin tid att blicka tillbaka på. 

I motiveringen står bland annat att du får priset för ditt hårda arbete inom studievägledning, och att ditt stöd för studenter med särskilda behov förtjänar att belysas, vad säger du om det?
– Jag och den student jag möter har ett gemensamt mål och vägen kan många gånger vara krokig av olika anledningar. Livet kan komma emellan, en funktionsnedsättning gör vägen ofarbar ibland, studenten kan ha läst många olika kurser, vill tillgodoräkna sig sina erfarenheter och behöver vägledning i det. I enlighet med diskrimineringslagen (2008:567) ska tillgänglighet till universitetsstudier ske på lika villkor. Det är en viktig fråga för att säkerställa att alla individer med någon form av funktionsnedsättning har möjlighet att få tillgång till utbildning. En jämlik tillgång till utbildning bidrar till en mer inkluderande samhällsutveckling och en starkare känsla av att höra till.

När känner du att du gör skillnad för studenterna? 
– När en student kommer och känner sig stressad av att ha flertalet rester på kurser eller känner sig orolig över något i studiesituationen kan det göra skillnad att jag skapar en säker och öppen atmosfär. Då behöver jag vara tydlig i kommunikationen med studenten, visa empati och intresse så att studenten känner sig trygg och bekväm med att dela med sig av sina tankar och funderingar. Min roll som studievägledare handlar om att skapa en allians, att lyssna på studentens beskrivning av sin situation, vidga studentens perspektiv och visa på olika möjliga vägar. Det är av vikt att studenten får de nödvändiga resurser och verktyg hen behöver för att uppnå sina mål för att därmed främja en positiv och stödjande lärmiljö. 

Jag har väldigt bra stöd i våra studieadministratörer, min studievägledarkollega, studierektorer, biträdande prefekt och prefekt.

Vilket stöd får du själv för att kunna göra ett bra arbete?
– På vår institution är vi flera studievägledare som har bokade möten varje vecka för kollegial ärendehandledning, utveckling av olika handlingsprogram, vägledningsmetodik mm. Vi ingår även i ett nationellt Studievägledningsnätverk för socionomprogram där vi träffas några gånger per termin för att diskutera aktuella frågeställningar. Jag har väldigt bra stöd i våra studieadministratörer, min studievägledarkollega, studierektorer, biträdande prefekt och prefekt.

När trivs du bäst i din roll?
– Jag trivs bäst i samtalet med studenten, där det är viktigt att, som studievägledare, stärka och stötta studenten i hens utveckling och framsteg. Att ha regelbundna uppföljningar krävs för att justera planeringen efter behov så att studenten känner stödet, följer sin plan och når sitt mål. Jag arbetar för, och vill trycka på, att en god studievägledning också har som mål att stärka studentens självkänsla, självständighet och som visar på de verktyg hen kan behöva för att ta ansvar för sin egen utbildning och framtid.

Tro på att du kan, prova dig fram tills du har hittat rätt studieteknik och lita på dina egna strategier.

Vilket råd vill du ge till våra studenter?
– Vänta inte med att söka stöd, ta kontakt, Tro på att du kan, prova dig fram tills du har hittat rätt studieteknik och lita på dina egna strategier.

Hur tror du att det är att vara student vid Umeå universitet idag?
– Det är betydligt svårare nuförtiden. Klasserna är jättestora, det kan vara svårt att lära känna kursare och lärare och det är ett högt tempo i studiesituationer. Många studenter är anonyma för varandra och vi vet ju att studenters psykiska ohälsa ökar. Som yrkesverksam finns det personer att vända sig till när det känns tungt vilket inte är lika uttalat för en student. Vi behöver stötta och vägleda våra studenter så att tiden på universitetet blir en fin tid att blicka tillbaka på. 

Umeå studentkårs motivering

Gudrun Hedberg får priset för sitt hårda arbete inom studievägledning. Hon genomför ett gediget arbete för att nå ut till alla sina studenter. Hennes stöd för studenter med särskilda behov och kontinuerlig kompetensutveckling är exemplarisk och förtjänar att belysas.