"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-19

Prisat abstrakt om KOL-vård

NYHET Sara Lundell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, har tilldelats ett resestipendium för bästa abstrakt. Det skedde i samband med ERS, European Respiratory Society, internationella kongress i Milano 9-13 september.

Priset som finansieras av ELF, European Lung Foundation, delas ut varje år till det bästa abstraktet som har ett patientcentrerat forskningssyfte.

- Det är tänkt att uppmuntra forskare att låta patienterna vara centrala i de forskningsfrågor som de vill besvara, berättar Sara Lundell.

Sara Lundell tilldelades priset för sitt abstrakt ”Mapping COPD care in primary care – professionals’ perspective. A mixed methods study.”

Motiveringen

The research helps to highlight the gap between evidence based interventions and the level of implementation within primary care. The topic is explored through interviews with healthcare professionals in order to identify the underlying barriers to improve patient access to effective treatment. This could help to highlight some of the changes needed to improve quality of life for people with COPD.

I samband med prisutdelningen den 10 september fick Sara hålla en kort presentation – en ”elevator pitch” om sin studie. Dagen därpå presenterades även studien vid en posterpresentation.

Sammanfattning av studien

Syftet med studien var att öka förståelsen för vad som påverkar vilka hälsovårdsinsatser som ges till personer med KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i primärvården och vilka insatser de faktiskt får.

Studien genomfördes bland hälso- och sjukvårdspersonal och chefer inom primärvården, Västerbottens läns landsting. En mixad metoddesign användes, där kvalitativ analys av intervjuer och kvantitativ analys av enkäter sammanfogades i en gemensam analys.

I analysen framträdde ett tema – Att bygga KOL-vård på ostadig grund. Det representerar en driven och flexibel personal som är van vid att ta eget ansvar för sitt arbete utan så mycket inblandning av ledningen. KOL ses som en komplex sjukdom som är omgärdad av skam och patienterna har låg kunskap om sin sjukdom. Personalen som vill bygga en stödjande KOL-vård med interprofessionell samverkan hindras av en ostadig organisatorisk grund i form av otillräckliga rutiner, bristande kompetens och resurser.

Studien visar att det finns ett tydligt glapp mellan Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid KOL och den vård som faktiskt ges i primärvården. Det kommer att krävas en del insatser för att kunna öka förutsättningarna för en framgångsrik implementering av riktlinjerna, t.ex. bättre struktur för interprofessionell samverkan och patientutbildning, kompetensutveckling för personalen och mer resurser.

Referens till artikeln

Lundell S, Tistad M, Rehn B, Wiklund M, Holmner Å, Wadell K. Building COPD care on shaky ground : a mixed methods study from Swedish primary care professional perspective. BMC Health Services Research. 2017;17(1):467-467.

Fotograf: Karin Wadell

Redaktör: Lena Åminne