"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-15 Uppdaterad: 2023-06-27, 16:29

Prisat stöd för återgång i arbete

NYHET Therese Eskilsson, prefekt vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, har utnämnts till mottagare av Nordeas och Umeå universitets innovationspris för nyttiggörande år 2023. Prissumman är 100 000 kr.

Therese Eskilsson har tillsammans med sin forskargrupp utvecklat en nyskapande, strukturerad modell för stöd för återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

Arbetsplatsdialog vid Arbetsåtergång, ADA+, är en evidensbaserad dialogmodell som kan användas inom hälso- och sjukvård samt företagshälsovård. En aspekt som gör verktyget nyskapande är att det underlättar dialog och samverkan mellan sjukskrivna personer, arbetsgivare och handläggare vid Försäkringskassan.

Tidiga tecken på ohälsa

Totalt har 51 personer sjukskrivna för utmattningssyndrom genomfört interventionen ADA+. 93 % var åter i arbete på hel- eller deltid vid uppföljning ett år efter avslutad intervention. Signifikant förbättring av arbetsförmåga, upplevd arbetssituation, skattad grad av utmattning, ångest och depression uppmättes över tid. Thereses forskargrupp har även vidareutvecklat ADA+ till ett konkret digitalt stöd för chefer, arbetsplatsdialogen.se/prevent/, som lanserades på bred front 25 januari 2022.

Arbetsplatsdialogen hjälper chefer och medarbetare att upptäcka tidiga tecken på ohälsa vilket kan göra att anpassningar kan vidtas i ett tidigt skede och på så sätt undvika sjukskrivningar.

Hedrad pristagare

Ur motiveringen till utnämningen: ”Resultaten av implementeringsprocessen har utvärderats av Prevent och presenteras i en slutrapport, som konstaterar att projektets resultat uppfyller de mål som sattes i projektbeskrivningen. I rapporten konstaterar man även att samarbetet med Therese

Eskilsson i hennes roll som projektledare har varit givande tack vare hennes engagemang, kompetens och tålamod.”

– Men oj, vilken överraskning och så fin motivering. Jag känner mig hedrad, stolt och tacksam över detta pris, som många bidragit till. Jag känner också sådan glädje att denna forskning har haft möjlighet att utvecklas och implementeras i samarbete med kollegor i vården, samt verksamheter och företag i samhället, säger Therese Eskilsson.  

”Verkligen välförtjänt”

Beslutet fattades av en enhällig priskommitté, bestående av rektor, universitetets fyra dekaner, VD för Umeå universitet Holding AB, samt två representanter för Nordeas Norrlandsstiftelse.

– Det är verkligen välförtjänt, och jag kan nämna att det i år var hårdare konkurrens än någonsin tidigare. Att Therese Eskilsson gör detta fina arbete i kombination med ett prefektskap imponerade också på kommittén, säger Patrik Danielson, dekan för Medicinska fakulteten.

Priset kommer att delas ut i samband med universitetets årshögtid 21 oktober.

Om Innovationspriset

Framgångsrik implementering av forskning och ny kunskap är en förutsättning för att möta samhällsutmaningar med nya och hållbara lösningar på viktiga behov.

Nordeas och Umeå universitets Innovationspris för nyttiggörande har instiftats för att synliggöra extra framstående insatser inom innovation, implementering samt kommersialisering av forskningsresultat som kan härledas till mottagarens arbete med nyttiggörande av egen forskning.

Priset skall vända sig till samtliga vetenskapsområden vid Umeå universitet och särskilt fokus skall läggas på hur mottagarens insatser bidragit till samhällsnytta, hållbar tillväxt eller ökad konkurrenskraft med utgångspunkt i FN:s globala mål.