"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-04

Prisbelönt artikel

NYHET Kristina Ledman från Pedagogiska institutionen är en av författarna till artikeln 'Gendered distribution of ‘knowledge required for empowerment’ in Swedish vocational education curricula?' som nu utsetts till Paper of the Year award i tidskriften Journal of Vocational Education and Training.

Förutom att artikeln görs tillgänglig året ut, via open acess, får Kristina Ledman tillsammans med medförfattarna Per-Åke Rosvall, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet och Mattias Nylund, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet dela på £500.

Artikelns övergripande syfte är att analysera hur organisationen av kunskap i läroplanen för gymnasiets yrkesprogram bidrar till könade konstruktioner av medborgarskap. Ett resultat är att abstrakta kunskaper kontextualiseras mot en konsumtionsdiskurs inom flickdominerade program och en produktionsdiskurs inom pojkdominerade program. Vidare innehåller de pojkdominerade programmen i större utsträckning kunskaper som är klassificerade inom etablerade discipliner och kunskapsområden, medan det inom de flickdominerade programmen i större utsträckning skrivs fram kunskap som till exempel kreativitet, som har svagare relation till discipliner och etablerade kunskapsområden.

Artikeln är en del av projektet Critical education in vocational subjects? Civic knowledge in vocational programmes, policy documents and classroom practice. Läs mer om projektet:
https://www.umu.se/en/research/projects/critical-education-in-vocational-subjects-civic-knowledge-in-vocational-programmes-policy-documents-and-classroom-practice/

Open access till artikeln

Ledman, K., Rosvall, P.-Å., & Nylund, M. (2018). Gendered distribution of ‘knowledge required for empowerment’ in Swedish vocational education curricula? Journal of Vocational Education & Training, 70(1), 85-106. https://doi.org/10.1080/13636820.2017.1394358

Tidigare publikationer från samma projekt

Rosvall, P.-Å., Ledman, K., Nylund, M., & Rönnlund, M. (2018). Construction of ethnicity, immigration and associated concepts in Swedish vocational education and training. Journal of Education and Work, 31(7-8), 645-659.

Nylund, M., Rosvall, P.-Å., & Ledman, K. (2017). The vocational–academic divide in neoliberal upper secondary curricula: the Swedish case. Journal of Education Policy, 32(6), 788-808.