"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-29

Pristagaren Emmanuelle Charpentier föreläste inför fullsatt publik

NYHET Måndag den 27 mars gav Emmanuelle Charpentier, professor vid Max-Planck-institutet för infektionsbiologi i Berlin, gästprofessor vid Umeå universitet och gruppledare vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), en prisföreläsning inför en fullsatt hörsal vid Institutionen för molekylärbiologi.

Text: Daniel Harju

Emmanuelle Charpentier belönades nyligen av Novo Nordisk Fonden med forskningspriset Novozymes Prize för sin avgörande roll i utvecklingen av CRISPR-Cas9, ett molekylärbiologiskt verktyg som möjliggör modifiering av gener. Pristagaren och gäster från Novo Nordisk Fonden välkomnades (hem) av Bernt Eric Uhlin, föreståndaren för MIMS, och Dieter Müller, vicerektor för forskning vid Umeå universitet. Innan föreläsningen berättade Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, CSO för Novo Nordisk Fonden om Novozymes-priset och Novo Nordisk Fonden.

(F.v) Søren Molin, Niels-Henrik von Holstein-Rathlou och Bernt Eric Uhlin. Foto: Mattias Pettersson.

Søren Molin, ordförande i priskommittén, presenterade kommitténs utlåtande och prismotivering:

”Prof. Charpentier has developed a world-class research program in the CRISPR-Cas field, and she is regularly invited as a keynote speaker at international scientific meetings. On the basis of her pioneering research, it was well-founded to award Dr. Charpentier the Novozymes Prize 2017.”

Till priset hör att pristagaren skall ge en Institutional Lecture och Emmanuelle Charpentier valde att ge den vid Umeå universitet och Institutionen för molekylärbiologi. Emmanuelle Charpentier presenterade sin prisföreläsning med titeln The CRISPR-Cas9 game changer in genome engineering: lessons learned from bacteria.

Ungefär 200 personer var på plats i Major Grove när Emmanuelle Charpentier gav sin prisföreläsning. Foto: Mattias Pettersson.

Under den drygt 45 minuter långa presentationen beskrev Emmanuelle Charpentier i detalj hur hon tillsammans med sin forskargrupp vid MIMS och universitetet i Wien samt samarbetspartner avslöjande det så kallade CRISPR-Cas9 systemet, ett adaptivt immunsystem som skyddar bakterier mot intrång av främmande DNA. Upptäckten ledde till de publiceringar i tidskrifterna Nature och Science, 2011 respektive 2012, startade CRISPR-Cas teknikens internationella genombrott.

Tillbaka igen för populärvetenskaplig föreläsning 19 juni

Emmanuelle Charpentier och en rad andra framstående internationella infektionsforskare kommer den 19 juni att delta vid symposiet Infection research to meet current and future challenges. Heldagsprogrammet av föreläsningar anordnas i samband med Knut & Alice Wallenbergs Stiftelses 100 års-firande.

Symposiet är öppet för allmänheten och hålls i Aula Nordica vid Umeå universitet. Programmet finns tillgängligt här (pdf). Umeåeventet är ett av sex symposier som KAW anordnar under våren och hösten tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin och olika svenska lärosäten.

Länk till mer information om KAW stiftelsens jubileumssymposier och registreringen till symposiet i Umeå

Läs mer om Emmanuelle Charpentiers forskning på MIMS hemsida

Länk till mer information om Novozymes-priset