"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-05

Privata aktörer och kommersialisering i förskola och skola

NYHET Linda Rönnberg har tilldelats medel från Lärarhögskolan för att studera privata aktörer och kommersialisering i förskola och skola i svenskt och internationellt perspektiv.

Text: Linda Rönnberg

imagewrrz.png

Linda Rönnberg

Projektet handlar om privata aktörers betydelse och roll i förskola och skola och undersöker hur deras tjänster och produkter bidrar till att forma förutsättningar för lärande och undervisning i olika kontexter både inom och utanför Sverige.

Skola och förskola är en marknad där privata aktörer erbjuder olika slags produkter och tjänster, som i vissa fall saluförs både i Sverige och utomlands. Om dessa aktörer, produkter/tjänster och processer vet vi ännu föga.

Trots att det finns en del forskning om hur privata aktörer på olika sätt kommer in i skola och utbildning är fortfarande mycket okänt om både hur detta går till och vad det betyder för utbildning och lärande nationellt och globalt. Projektet ska bidra med sådan kunskap.

Det treåriga projektet har ett teoretiskt och empiriskt fokus på kommersiella aktörers roll som utförare och förmedlare av olika slags produkter och tjänster vad gäller lärande och undervisning i förskola och skola, både på svensk hemmaplan och när detta exporteras utomlands. Projektet, som tilldelades 1,2 miljoner kronor, kommer att bedrivas i form av två delstudier som utvidgar och bygger vidare på och utvidgar annan pågående forskning som Linda Rönnberg arbetar med.