"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-02

Proaktiv testning och vägen tillbaka till det normala

NYHET Den 31 augusti startade den första provtagningsomgången av aktiv covid-19-infektion på Campus Umeå. Forskaren Martin Rosvall hoppas att så många som möjligt vill delta i undersökningen, och visar genom en särskilt anpassad modell hur fler deltagare kan minska risken för smittspridning.

Alla längtar efter att allt ska vara som vanligt. En terminsstart där universitetet kokar av förväntansfulla studenter och laddade medarbetare. Men vad går att göra för att så snabbt som möjligt komma tillbaka till det sprudlande normala?

Martin Rosvall, professor i teoretisk fysik och verksam i Integrated Science Lab, utvecklar matematiska modeller och algoritmer i sin forskning. Han vill uppmuntra så många studenter och medarbetare som möjligt att delta i den undersökning som nu påbörjats på Campus Umeå, och där alla med svenskt personnummer vid Umeå universitet och SLU är välkomna att testa sig. Efter två dagar har runt 3 500 hunnit lämna in prov, medan många fler har hämtat ut material för egenprovtagning.

– Den proaktiva undersökningen med två tester med en veckas mellanrum kan spela en avgörande roll för fortsättningen av terminen. Ju fler som väljer att testa sig desto större är chansen att antalet fall minskar, säger han.

– Att många deltar är dessutom viktigt för att inte få snedvridna resultat, vilket kan hända om grupper med varierande antal smittade testar sig i olika grad.

Martin Rosvall menar att testerna har två viktiga funktioner. För det första kommer det att synas hur många som är smittade och om antalet ökar mellan provtagningsomgångarna.

– Om antalet smittade är stabilt eller minskar räcker vidtagna åtgärder, förutsatt att antalet inte är för högt. Ökar antalet smittade krävs däremot ytterligare åtgärder.

Fler deltagare kan öka chansen till minskad smittspridning

För det andra kan personer som testas positivt isoleras och smittspårning utföras i ett tidigt skede, vilket minskar spridningen. När han anpassar en generaliserad smittspridningsmodell utvecklad för covid-19 till Umeå universitet och den stora undersökningen, syns tydligt hur fler deltagare kan öka chansen till minskad smittspridning.

– Anta exempelvis att 20 av 20 000 är smittade vid terminsstart och att vi med åtgärder och agerande når ett spridningstal på R=2. Detta tal anger antalet personer som en sjuk person i genomsnitt smittar. Modellen visar då att om 50 procent testar sig två gånger så minskar antalet smittade efter tre veckor i 21 av 100 simuleringar. Om istället 90 procent testar sig blir motsvarande siffra 31 av 100 simuleringar.

­Den här typen av modellering kräver många antaganden, till exempel blir det intressant att se om 20 smittade vid terminsstart är en underdrift eller en överdrift. Men att uppskatta hur andelen som testar sig påverkar den relativa sannolikheten för minskad smittspridning är säkrare än att göra exakta prognoser, menar Martin Rosvall.

Modellerna visar att hur vi agerar är helt avgörande

– Variationen är stor mellan simuleringarna, men modellerna visar hur som helst att hur vi agerar är helt avgörande. Om vi vill ha oddsen på vår sida gäller det att följa rekommendationerna och begränsa antalet nära kontakter. Med samma antaganden, förutom att vi lyckas hålla ned spridningstalet till R=1, så minskar antalet smittade efter tre veckor i 98 av 100 simuleringar om 90 procent testar sig två gånger.

– Genom att utnyttja möjligheten att testa dig på Campus Umeå får du alltså inte bara veta om du själv är smittad, du hjälper också till att svara på om vidtagna åtgärder är tillräckliga och att bromsa eventuell smittspridning.

Martin Rosvall
Professor
E-post
E-post