Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-30

Problemlösare får pris från Läkaresällskapet

NYHET Jens Boman, verksamhetschef vid Infektionskliniken på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, är en av årets Lennmalmspristagare för sin forskning om sexuellt överförda infektioner.

Jens Boman, som också arbetar vid enheten för Dermatologi och venereologi vid Insitutionen för folkhälsa och klinisk medicin, delar priset, 50 000 kr, med Monica Bertilsson, Göteborgs universitet, och Faiez Al Nimer, Karolinska Institutet.

– Min forskning går ut på att färre personer ska bli smittade med sexuellt överförda infektioner och att de som blivit smittade får korrekt diagnos och behandling, säger jens Boman, som disputerade i januari 2014 vid Umeå universitet på en avhandling om prevention av den sexuellt överförda infektionen Chlamydia trachomatis. Detta är den vanligaste sexuellt överförda bakterieinfektion med globalt mer än 100 miljoner fall per år enligt beräkningar från WHO.

Jens Bomans avhandling i DiVA: Prevention of Chlamydia trachomatis infections 

För mer information

Jens Boman
jens.boman@vll.se eller jens.boman@umu.se
0722-488 470 

Redaktör: Michael Nordvall