"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-25

ProcessIT Innovations får mångmiljonstöd

NYHET ProcessIT Innovations, som organiseras av Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, är en av vinnarna i Vinnovas så kallade Vinnväxtprogram. Vinnova satsar sex miljoner kronor per år i tio år – alltså totalt 60 miljoner kronor.

Detta tillkännages idag, torsdag 25 november, då Vinnova presenterar de regionala tillväxtsatsningar som man valt att satsa på. Vinnova satsar med Vinnväxt mångmiljonbelopp under en tioårsperiod på regionala tillväxtsatsningar genom dynamiska så kallade innovationssystem. Årets vinnare får sex miljoner kronor per år i tio år.

Vinnarna, tillsammans med sina medaktörer, skjuter dessutom själva till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete vilket under en tioårsperiod innebär en gemensam satsning större än 120 miljoner kronor.

ProcessIT Innovations är en samverkan mellan process- och verkstadsindustrin, de bägge universiteten i Umeå och Luleå samt IT-produktbolag i Västerbotten och Norrbotten.

ProcessIT Innovations arbetar utifrån en kontinuerligt uppdaterad behovsanalys där fokus ligger på identifierade industribehov med stor potential för alla inblandade parter och där en stor affärsmässig tillväxtmöjlighet konstaterats. Verksamheten skapar en signifikant tillväxt genom stora och samordnade insatser från alla intressenterna, bland vilka också regionens samhällsaktörer ingår.

– För universitetens IT-relaterade forskning innebär detta en stor framgång, och att vår kraft inom den behovsmotiverade IT-forskningen inom process- och verkstadsindustri väsentligt kommer att stärkas, säger Per Levén, föreståndare vid UCIT som varit den part som hårdast drivit ProcessIT Innovations från Umeå universitets sida.
– Det känns extra roligt i och med att vi nu kan intensifiera och fördjupa många av de FoU-samarbeten som vi sedan länge bedrivit med tung industri. Något som innebär ytterligare möjligheter till framgångsrika projekt, fortsätter Per Levén.

I och med Vinnovas fleråriga mångmiljonstöd kommer ProcessIT Innovations, och de båda universitetens möjligheter att etablera sin industrirelaterade IT-innovationsmiljö som en av Europas främsta att väsentligt stärkas. ProcessIT Innovations ska bidra till en positiv utveckling för universitet, näringsliv och samhälle i Västerbotten och Norrbotten.

UCIT – Umeå center för interaktionsteknik – är Umeå universitets plattform för behovsmotiverad forskning inom IT-området, bland annat inriktat mot applikationer inom process- och verkstadsindustri.

Mer information om ProcessIT Innovations finns på www.processitinnovation.se

Mer om UCIT finns på www.ucit.umu.se

Kontaktpersoner: 

Per Levén, föreståndare UCITTelefon: 090-786 70 65Mobil: 070-211 60 70
E-post: per.leven@informatik.umu.se

Anders OE Johansson ProcessIT Innovations Luleå University of TechnologyTelefon: 0920-49 19 07Mobil: 070-562 52 50
www.processitinnovations.se

Kaj Klarin, vice avdelningschef Aktörsgrupper.Programledning VINNVÄXT och Visanu.
Telefon: 08-473 31 70

Redaktör: Karin Wikman