"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-21

Processoperatörutbildning startar i Piteå

NYHET Högskoleprogrammet till processoperatör, som ges av Tekniska högskolan vid Umeå universitet, utvidgar sitt samarbete med processindustrin och startar en studiegrupp i Piteå hösten 2012.

– Vi är väldigt glada för det beslutet och har sett fram emot en utbildningsstart här i Piteå under en längre tid. Utbildningen passar oss som handen i handsken och blir en viktig del i vår strävan att förstärka företagets organisation med kompetenta medarbetare som kan utveckla vår verksamhet, säger Stefan Andersson, utbildningssamordnare vid Smurfit Kappa Kraftliner.

Utbildningen ligger helt rätt i tiden då processoperatörernas roll blir allt viktigare, menar Fredric Westling, personalchef vid SCA Munksund.
– Som del av produktionskedjan har processoperatören stort ansvar att produktionen fungerar väl och effektivt och till detta arbete behöver vi välutbildad arbetskraft. Dessutom står vi inför en generationsväxling med personalavgångar som följd och har alltså behov av att rekrytera nya medarbetare som kan arbeta som processoperatörer, säger han.

En nyhet med programstarten 2012 är att studenterna efter avslutad utbildning har chans att söka till ett femtontal traineeplatser som erbjuds på några av de företag som utbildningen samarbetar med.

– Vi har ett mycket bra och utvecklande samarbete med industrin. Traineeplatserna är något helt unikt inom Umeå universitet och innebär en möjlighet för studenterna att lära känna hela företaget genom att varva tjänstgöring med till exempel studieresor och kompetensutveckling. På så sätt får studenten värdefull kunskap och också ett brett kontaktnät inom branschen, säger Anna Mannelqvist, projektsamordnare på Enheten för näringsliv och samhälle (ENS) vid Umeå universitet.

Processoperatörsprogrammet är en yrkesinriktad utbildning som är utvecklad i nära samarbete med ett antal processindustrier och passar den som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning. Utbildningen ges genom lokala studiegrupper i Piteå, Örnsköldsvik, Gällivare, Kiruna samt Pajala och ger nödvändiga kunskaper och färdigheter i processkemi, energiteknik, mät- och reglersystem samt processtyrning. Man studerar dessutom teknisk engelska, förebyggande underhåll samt ledarskap och arbetsmiljö. En viktig aspekt i utbildningen är medarbetarskap och studenterna tränas i att ta egenansvar. Undervisningen är baserad på exempel från verkligheten och studenten får även praktisera ute på något av branschens företag. Dessutom har man redan efter första året på utbildningen goda möjligheter till sommarjobb inom processindustrin.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anna Mannelqvist, Projektsamordnare, Enheten för näringsliv och samhälle (ENS) Umeå universitet Tel: 0660-29 25 02
Epost: anna.mannelqvist@adm.umu.se

Staffan Grundberg, programansvarig för högskoleprogrammet till processoperatör Telefon: 090-786 50 32
E-post: staffan.grundberg@tfe.umu.se

Fredrik Westling, Personalchef SCA Munksund Telefon: 070-559 81 53
E-post: fredric.westling@sca.com

Stefan Andersson, Utbildningssamordnare Smurfit Kappa Kraftliner Telefon: 070-627 05 29
E-post: stefan.andersson@smurfitkappa.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh