"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-01-30

Professionellt europeiskt samverkansarbete startade i Umeå

NYHET I dagarna är det åtta år sedan Företagsforskarskolan initierade en europeisk plattform för doktorandutbildning i samarbete med extern part – European Industrial Doctoral School (E.I.D.S). Det skedde i samband med avslutningen av projektet DOC-CAREERS ll som drevs av European University Association.

Text: Ingrid Söderbergh

Allt började med att Företagsforskarskolan, som då leddes av professor Petter Gustafsson och Benkt Wiklund, presenterade sin verksamhet vid Umeå universitet på en konferens om doktorandutbildning i Gent, Belgien i mars 2010.

– Vårt koncept för att driva företagsforskarskola visade sig vara så intressant att vi bjöds in att delta i EUAs projekt DOC-CAREERS ll. Tillsammans med ett antal andra lärosäten skulle vi belysa hur doktorandutbildning kunde vara en tillgång för industrin och samtidigt en karriärväg för doktorander. Projektet var upplagt med fem stycken tvådagars workshoppar vid olika lärosäten och en avslutande konferens i Bryssel. Allt skedde under en 15 månaders period, säger Benkt Wiklund, samordnare på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

För Petter Gustafsson och Benkt Wiklund var det en tid av lärande och erfarenhetsutbyte, men framförallt så fick de ett nätverk av lärosäten och personer med samma vilja och inriktning som de själva bar på.

– Tidigt fick vi idén att skapa en plattform för internationellt utbyte för doktorander. Snart hade vi också identifierat lämpliga universitet att samarbeta med. Vi vägde in lärosätets ranking, inriktning och arbetssätt, men också vår egen magkänsla för de personer som vi ville arbeta med vilket visade sig vara en bra metod, säger Benkt Wiklund.

I samband med DOC-CAREERS II fjärde workshop i Trondheim samlade Petter Gustafsson och Benkt Wiklund representanter från universiteten i Gent och Bangor till ett första möte och sedan var bollen i rullning.

– Vi konsoliderade oss genom att acceptera ett antal principer som skulle vara vägledande för oss i vårt arbete. Något annat bindande avtal finns inte mellan de ingående parterna.

Till en början sökte den europeiska sammanslutningen medel att finansiera sin verksamhet, men trots uppvaktningar hos olika finansiärer inom bland annat EU blev det inte lyckosamt. Därför har styrgruppen för European Industrial Doctoral School (E.I.D.S) beslutat att man arbetar vidare med de medel som kan frigöras från respektive universitet.

I dag kännetecknas E.I.D.S. av fem eldsjälar som driver en verksamhet som egentligen inte skulle existera, men som årligen möjliggör för doktorander att utbyta erfarenheter kring forskning och träna sin förmåga att agera på en internationell arena, tidigt i sin utbildning.

– Egentligen är E.I.D.S. som humlan; vi vet inte om att vi inte kan flyga, ändå flyger vi. I maj skickar vi fem doktorander från Företagsforskarskolan till årets workshop som äger rum i Aveiro, säger Benkt Wiklund.


Om European Industrial Doctoral School – E.I.D.S.

  • Grundat 2012 av Umeå universitet, Bangor University, Wales, Gent University, Belgien
  • Övriga partners: University of Pardubice, Tjeckien, University of Aveiro, Portugal
  • Verksamhet: Genomför en årlig workshop för doktorander som i sin doktorandutbildning samarbetar med en extern part. Workshoparna alternerar mellan lärosätena.
  • I maj genomförs den nionde workshopen i Aveiro.
  • Totalt har fler än 250 doktorander deltagit på workshoppar

 

Om Företagsforskarskolan:

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation eller ett företag. Doktoranden får också ett skräddarsytt akademiskt kurspaket. Syftet är att öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga samt öka kunskap och innovation i samhället.

www.umu.se/foretagsforskarskolan