"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-17

Professor Dieter Müller utsedd till ordförande i turismkommission inom världsorganisation

NYHET Dieter Müller, professor i kulturgeografi och dekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet, har vid Internationella geografiska unionens världskongress i Köln utsetts till ordförande för IGU:s turismkommission Commission of Tourism, Leisure and Global Change.

– Det är kul och samtidigt en stor ära att ha fått förtroende att leda turismkommissionens verksamhet under de kommande fyra åren, säger Dieter Müller om utnämningen. Det är också en fin bekräftelse för mig personligen och mina kollegor här i Umeå att vi under de senaste tio åren har lyckats att positionera oss som en viktig och erkänd turismgeografisk forskningsmiljö.

Internationella geografiska unionen (IGU) grundades 1922 som världsorganisation för att stödja internationellt samarbete om geografiska problemställningar och har sedan dess utvecklats till den ledande organisationen för geografisk forskning. IGU är representerat i International Council of Scientific Unions (ICSU) och International Social Science Council (ISSC). Arbetet är organiserat i kommissioner som bearbetar olika delar av geografiämnet.

IGU Commission of Tourism, Leisure and Global Change är en av IGU:s mer aktiva kommissioner och har mer än 600 korresponderande medlemmar. Kommissionen leds av en styrgrupp bestående av 10 forskare.

– Som ordförande är mitt uppdrag inte minst att se till att stimulera jämförande forskning och bidra till att organisera konferenser och publiceringsmöjligheter för kommissionens medlemmar, säger Dieter Müller.

Uppdraget som ordförande är begränsat till fyra år och avslutas vid nästa Internationella geografiska kongress 2016 i Beijing.

Dieter Müller är också styrelsemedlem i International Polar Tourism Research Network (IPTRN) och Nordic Society for Tourism and Hospitality Research (NORTHORS) samt medlem av utgivningsråden för tidskrifterna Tourism Geographies och Current Issues in Tourism. Hans egen forskning behandlar inte minst frågor om turism och regional utveckling med särskilt fokus på fritidshus och nordliga områden.

För mer information kontakta gärna:

Dieter Müller, institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet
E-post: dieter.muller@geography.umu.se
Telefon: 090-786 63 66

Pressbild

Redaktör: Eva Stoianov