"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-02

Professor Ingemar Renberg i världstoppen

NYHET Ingemar Renberg, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, tillhör världstoppen inom sitt forskningsområde. Det konstateras i en internationell utvärdering av svensk forskning inom kvartärgeologi.

Totalt har 20 forskare med finansiering från Vetenskapsrådet under åren 2000-2005 granskats. Det högsta betyget får Svante Björck, professor i kvartärgeologi vid Lunds universitet. Därefter lyfts Ingemar Renberg fram, hans forskning beskrivs som innovativ och får betyget excellent till enastående.

Ingemar Renberg forskar om hur sjösediment kan användas för att ta reda på hur och varför miljön förändras, särskilt undersöks människans roll i sammanhanget. Innehållet i sjösedimenten kan berätta om hur tillståndet var i sjöarna och i det omgivande landskapet för flera tusen år sedan och hur miljön förändrats fram till idag. Den historiska kunskapen är viktig för att förstå dagens miljösituation och bedöma vad som kommer att hända framöver.

Även Leif Kullman, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, har utvärderats. Han undersöker i sin forskning hur trädgränsen har förändrats genom tiderna och vilka kopplingar detta har till vårt klimat. Leif Kullmans forskning får betyget väldigt bra av bedömargruppen.

De utvärderade forskarna är verksamma vid Stockholms universitet, Uppsala Universitet, Umeå universitet, Högskolan i Kalmar, Göteborgs universitet samt myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning. Totalt har Vetenskapsrådet satsat cirka 47 Mkr under perioden 2000-2005 på forskning inom ämnesområdet kvartärgeologi.


– Svenska forskare hävdar sig väl, men granskarna efterlyser satsningar på tjänster och infrastruktur inom området, säger Arne Johansson, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.

För ytterligare information, kontakta: Ingemar Renberg, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Telefon : 090-786 60 29, 070-661 51 47
E-post : Ingemar.Renberg@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman