"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-16

Professor Pernilla Lundberg årets Thuréuspristagare

NYHET Medicinska fakulteten har beslutat tilldela Pernilla Lundberg, professor i molekylär parodontologi vid Umeå universitet, 2019 års Thuréuspris. Pernilla Lundberg får 33 000 kronor från Stiftelsen Thuréus fond för odontologisk och stomatologisk forskning jämte plastikkirurgi.

Thuréuspriset, som bygger på en donation 1987 av makarna Thuréus, bereds av en prisnämnd vid Umeå universitet och pristagare utses av fakultetsnämnden på förslag av prisnämnden. Priset delas varje år ut i syfte att främja forskning inom tändernas, käkarnas och munhålans område i vid bemärkelse.

Prisnämnden valde årets pristagare med bl a motiveringen (del av):

Pernilla Lundbergs forskning omfattar molekylära mekanismer för benomsättning, med inriktning mot inflammatoriska signalsubstansers effekt på nedbrytning och uppbyggnad av benvävnad och effekter på involverade celltyper. Forskningen kombinerar klinisk odontologisk behandlingsforskning med grundläggande forskning om mekanismer för inflammatorisk benförlust. Pernillas och hennes forskargrupps arbete med att identifiera riskfaktorer för utveckling av parodontit och perimplantit – och deras koppling till andra inflammatoriska tillstånd som reumatisk artrit och till bindvävssjukdomar – kan få stor betydelse för vår framtida förståelse för hur dessa sjukdomar kan förebyggas och behandlas, samt även för vår kunskap om växelverkan mellan tandområdet och hela organismen.

Mer om Pernilla Lundberg

Pernilla Lundberg tog tandläkarexamen 1990, disputerade 2000 och utnämndes 2008 till docent i oral biologi. Hon är specialisttandläkare i parodontologi och sedan förra året professor i molekylär parodontologi. Pernilla har bland annat gjort postdok vid Garvan Institute of Medical Research i Sydney, Australien och leder numer framgångsrikt en forskargrupp inom Institutionen för odontologi.

Priset delas ut i samband med universitetets årshögtid den 19 oktober.