"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-15

Professorerna Helena Edlund och Erik Elmroth prisas av Nordea

NYHET Datavetaren Erik Elmroth tilldelas Nordeas vetenskapliga pris och utvecklingsbiologen Helena Edlund Nordeas livsvetenskapliga pris. Priserna är på 100 000 kronor vardera och delas ut på Umeå universitets årshögtid den 22 oktober.

Erik Elmroth leder en forskargrupp vid institutionen för datavetenskap med fokus på distribuerade system och virtuell IT-infrastruktur, något som ofta kallas cloud and grid computing. Forskningen fokuserar på metoder, algoritmer, arkitekturer och programvarudesign för storskaliga distribuerade IT-system och elastiska federerade datacenter, för tjänster ute på nätet eller användning internt inom företag.

Underlättar vid belastningtoppar

Elasticiteten gör det möjligt att automatiskt och inom loppet av minuter öka eller minska datorkapaciteten för IT-tjänster för att på så sätt hantera både stora och snabba förändringar i kapacitetsbehov. Detta är intressant då man har regelbundna belastningstoppar, till exempel under några dagar per månad i en bank eller några dagar per år för skattedeklarationen på nätet, eller oplanerade belastningstoppar för nyhetssajter vid stora nyhetshändelser. Som komplement till elasticiteten kan systemen dessutom optimeras för geografiska aspekter i användningsmönster och dynamiskt flytta tjänster närmare stora användargrupper. Den framgångsrika gruppen är väl etablerad på den europeiska forskningsarenan och deltar i såväl storskaliga nationella och internationella projekt.

Fokus på insulinproducerade betaceller

Helena Edlund är en nationellt och internationellt framstående forskare. Hennes forskning berör de mekanismer som styr initiering och utvecklingen av bukspottkörteln. Edlunds forskning rör bland annat de signalmolekyler och molekylära mekanismer som styr bildandet av olika specialiserade celltyper i bukspottskörteln under fosterutvecklingen med fokus på de insulinproducerande betacellerna. Dessa studier har lett till banbrytande upptäckter av mekanismer som styr bukspottskörtelns utveckling och bildandet och funktionen av de insulinproducerande betacellerna. Hennes upptäckter har rönt stor uppmärksamhet eftersom de ökar förståelsen av uppkomsten och behandlingen av diabetes.

Fetma och diabetes

Helena har också identifierat en unik koppling mellan fetma och diabetes. Hennes studier rörande betacellers funktion har lett till ökad förståelse av betacellens roll vid utvecklandet av typ 2 diabetes samt kopplingen mellan fetma och diabetes. Studierna har också öppnat möjligheter att utveckla unika, mekanismanpassade läkemedel. Helena Edlunds upptäckter har också legat till grund för bildandet av bioteknikföretaget, Betagenon AB, 2001.

Läs mer om Helenas forskningLäs mer om Eriks forskning
De båda priserna är instiftade av Nordeas Norrlandsstiftelse

Pressbilder

Erik Elmroth Helena Edlund

För ytterligare information, kontakta gärna:

Erik Elmroth, professor i datavetenskap, Umeå universitet
E-post: elmroth@cs.umus.se Telefon: 090-786 69 86 Mobil: 070-315 39 28 Helena Edlund, professor i molekylär utvecklingsbiologi, Umeå universitet
E-post: helena.edlund@ucmm.umu.se

Tel: 090-785 44 29

Eller 090-785 44 30

Redaktör: Carina Dahlberg