"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-16

Profil inom mansforskningen besöker Umeå universitet

NYHET Mansforskaren och sociologen R W Connell har mer än någon annan bidragit till synsättet att det i varje samhälle finns flera olika maskuliniteter. Den 17 och 18 maj besöker professor Connell Umeå universitet och håller två öppna föreläsningar.

I kölvattnet av 1970-talets aktiva kvinnorörelse uppstod frågan ”Vad är egentligen en man?”. Då var manlighet något enhetligt och ursprungligt, men idag anser de flesta mansforskare att det i varje samhälle inte bara går att urskilja en enda utan flera olika maskuliniteter, och att den könsordning som underordnar kvinnor också gör sig gällande mellan män. Ett verk som mer än något annat har bidragit till dessa grundläggande uppfattningar är boken Maskuliniteter. Författaren, professor R W (Raewyn) Connell vid University of Sydney, framstår idag som den kritiska maskulinitetsforskningens mest inflytelserika teoretiker.

Den 17–18 maj gästar professor Connell Umeå universitet, och håller två öppna föreläsningar och en workshop. Onsdagens föreläsning handlar om den hegemoniska maskuliniteten som enligt det gällande synsättet är knuten till makten och dominerar i varje samhälle. Andra maskuliniteter underordnas, marginaliseras eller stämplas som icke-manliga, samtidigt som mäns överordning gentemot kvinnor rättfärdiggörs – något som alla män kan dra nytta av. Torsdagens föreläsning handlar om hur mäns hälsa kan begreppsliggöras för att utgöra ett särskilt område för hälsopolitiska åtgärder. Efter lunch arrangeras en workshop på temat hur genusstrukturer framträder och verkar i olika organisationer som till exempel sjukvården.

Föreläsningar och workshop är öppna för alla, och ingen föranmälan behövs.

Tid och plats för föreläsningar:onsdag 17 maj, kl. 13.15–15.00, hörsal G, Humanisthuset
torsdag 18 maj, kl. 10.00–11.30, sal B, 9 tr., Dallashuset, NUS

Tid och plats för workshop:
torsdag 18 maj, kl. 13.15-15.30, sal B, 9 tr., Dallashuset, NUS

För mer information, kontakta:
Jonas Liliequist, Kvinnovetenskapligt forum/ institutionen för historiska studier Umeå universitet, tel: 090-786 67 73, 070-607 01 05, e-post: jonas.liliequist@historia.umu.se eller Anne Hammarström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, tel: 090-785 35 47

Redaktör: Camilla Nilsson