"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-09-22

Profilkurser vid Institutionen för språkstudier

NYHET Nu har ansökningen öppnat för alla kurser och program, däribland två unika profilkurser som hålls på Institutionen för språkstudier: Blaming the body och Language Revitalization.

Kursen Blaming the Body: Ethics, Medicine and Culture in Western Europe ger perspektiv på våra föreställningar om sjukt och friskt och utgår från det vi kan läsa oss till i historiska källor. Kursen tar upp lärda och folkliga föreställningar om sjukdom från medeltiden till 1900-talet. Kurslitteraturen kommer bland annat att bestå av medicinhistoriska originalverk och material på nätet. Kursen är en nätkurs som kommer att ges på engelska.

Det ett välbelagt faktum att det i genomsnitt dör ett språk varannan vecka. Kursen Language Revitalization: Emergency Care for Embattled Languages fokuserar på hotade språk runt om i världen och på vad som görs och inte görs. Kursen tar upp metodfrågor om hur världens språk bättre kan bevaras och vilka förutsättningar som krävs. I kursen finns också ett juridiskt perspektiv och belyser till exempel lagstiftning för olika språk.

Båda kurserna är de enda i sitt slag i landet och riktar sig till studenter med kandidatexamen, till exempel inom humaniora. Ansökan stänger som vanligt 15 oktober.

Kontakt:

Blaming the Body: Asbjörg Westum, Virginia Langum

Language Revitalization: Mikael Vinka

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson