"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-01-19

Program för blivande företagare startar i Skellefteå

NYHET Till hösten startar Företagarprogrammet i Skellefteå – en ny utbildning för blivande företagare. Det ger verktyg för hur man startar, driver och utvecklar små och medelstora företag.

Det tvååriga programmet startar höstterminen 2007 och ges vid Umeå universitets campus i Skellefteå. Programmet leder till en högskoleexamen i företagande.

Utbildningen syftar till att utveckla företagare verksamma inom såväl varu- som tjänsteproducerande företag. Efter avslutad utbildning har studenterna förvärvat sådana kunskaper och färdigheter att de har förmåga att starta eget företag, överta existerande företag och/eller utveckla befintliga företag. Programmets huvudsakliga innehåll är företagsekonomi kompletterat med studier i juridik.

Programmet är utvecklat i nära samarbete med näringslivet i Skellefteå. Detta gör det möjligt att ge programmet ett stort inslag av praktik. Praktiken kommer t.ex. att utföras på mentorföretag.

Kontaktperson: Jörgen Markgren, jorgen.markgren@adm.umu.se Tel. 0910-58 54 70
Mobil: 070-371 22 25

www.usbe.umu.se

Redaktör: Ulrika Bergfors Kriström