"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-01

Projekt: Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm

NYHET Projektet Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm har just beviljats anslag av Riksbankens Jubilumsfond. Projektet kommer att pågå under tre år, med start 2014.

Projektets mål är att producera en digital katalog över de ryska 1600-talsdokument som ingår i det så kallade "Smolenskarkivet" på Riksarkivet i Stockholm. Dokumenten tillkom under perioden 1609–1611 i den västryska staden Smolensk när denna först belägrades och sen intogs av polska trupper, och kom sedan till Sverige tillsammans med annat krigsbyte under de svenska fälttågen i Polen i mitten av 1600-talet. Materialet består av cirka 1000 blad fördelade på 75 rullar av olika längd, och texterna är skrivna med en särskild typ av rysk 1600-talshandstil, s.k. skoropis (se bilden).

Huvudsökande är docent Elisabeth Löfstrand, Stockholms universitet.

Medsökande är Per Ambrosiani, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet och Adrian Selin, Ekonomihögskolan, National Research University.

Läs mer om projektet på RJ:s webbsida

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson