"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-07

Projekt ska larma om infektioner till följd av ändrat klimat

NYHET Ett varningssystem för smittsamma sjukdomar och verktyg för beslutsfattande ska skapas i ett internationellt projekt som nu startar. Projektet som leds från universiteten i Heidelberg och Umeå ska särskilt fokusera på den ökande risken för att sjukdomar sprids mellan djur och människa när klimatet förändras.

Text: Ola Nilsson

– Inte minst covid-19-pandemin har visat på vilka risker samhället löper och behovet tvärs över nationsgränserna av beredskap och skydd i form av en snabbare reaktionsförmåga, säger projektledaren Joacim Rocklöv, professor vid universitetet i Heidelberg och gästprofessor vid Umeå universitet.

Projektet IDAlert, Infectious Disease decition-support tools and Alert systems, ska pågå i fem år och samlar forskare från 19 olika lärosäten och institut i hela Europa samt Bangladesh. I Sverige deltar Statens veterinärmedicinska anstalt och Umeå universitet i projektet som finansieras av EU med tio miljoner euro. De deltagande forskarna är ledande experter inom ett brett spektrum av discipliner, epidemiologi, samhällsvetenskap, artificiell intelligens, miljöekonomi miljö- och klimatvetenskap samt zoonoser, det vill säga sjukdomar som sprids från djur till människa.

I takt med att vår planet värms upp på grund av klimatförändringarna ökar utbrotten av sjukdomar som överförs från djur till människa. Sjukdomar som tidigare har betraktats som tropiska får fotfäste i andra delar av världen, särskilt Europa. Högre temperaturer, ökad nederbörd och förlust av biologisk mångfald påverkar överlevnaden och spridningen av sjukdomsalstrande mikroorganismer. Även reproduktionen och spridningen av sjukdomsbärande värddjur som myggor och fästingar påverkas, så att sjukdomarna sprids till nya områden.

IDAlert syftar till att utveckla beslutsstödsverktyg och system som gör det möjligt för beslutsfattare att agera i tid med rätt åtgärder. Projektet kommer att utveckla nya klimat- och hälsoindikatorer, exempelvis för virus som cirkulerar bland vilda fåglar och myggor. System för övervakning, tidig varning och respons kommer att utvecklas och göras tillgängliga genom ett användargränssnitt som gör det möjligt att enkelt visualisera och utforska data och resultat, vilket gör det lättare att vidta effektiva åtgärder och begränsa utbrott.

Projektet ska också ta fram integrerade bedömningar av kostnader, effektivitet, fördelar och politisk lönsamhet för anpassningsåtgärder och strategier för att förbättra klimattåligheten hos hälso- och sjukvårdssystemen i Europa. Slutligen kommer projektet att titta på socioekonomiska aspekter genom att undersöka uppkomsten, överföringen och spridningen av sjukdomsalstrande mikroorganismer och konsekvenserna av klimat- och hälsopolitiken för olika sociala grupper och högriskgrupper samt hur politiken kan bidra till att mildra dessa effekter.

– Målet är både att bidra till en mer kraftfull klimatpolitik och ett bättre skydd mot följderna av de klimatförändringar som ändå är oundvikliga, säger Joacim Rocklöv.

Umeå universitet via Enheten för hållbar hälsa kommer att vara värd för och koordinera projektet IDAlert. Konsortiet kommer att arbeta under vetenskaplig ledning av Joacim Rocklöv och projektet kommer att koordineras av Raman Preet och Junwen Guo. För arbetet vid Umeå universitet har man säkrat mer än 1,45 miljoner euro för forskning och samordning under de fem åren.

Kontakt

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post
Raman Preet
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 21
Junwen Guo
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 28