"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-25

Fyra projekt får pedagogiska utvecklingsmedel (Punktum) 2020

NYHET Den 24 september beslutade rektor att fyra pedagogiska utvecklingsprojekt beviljas medel från Punktum 2020. Punktum-medel ska användas till projekt vars syfte är att främja utveckling av kreativa och flexibla lärandestrategier eller lärandemiljöer vid Umeå universitet.

Årets ansökningsprocess innehöll två steg. Det första steget var en pitch för en panel bestående av lärarrepresentanter från alla fakulteter. Panelen fick lyssna till 18 pitchar och efter det beslutade de att sex projekt skulle få skriva en utförligare projektansökan. Av de sex projektansökningarna har nu rektor beslutat att fyra projekt ska få medel från Punktum.

De fyra projekt som beviljas medel är:

The Drug Design Challenge – att främja studenternas förståelse för molekylers 3D-strukturer.
Huvudsökande: Karolina Broman, Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Professionalism som utbildningsmål – Hur kan bedömning av professionella förhållningssätt utvecklas inom högre utbildning?
Huvudsökande: Sara Lilliehorn, Institutionen för socialt arbete

TEAMING UP – Interprofessional learning between healthcare students in a digital environment
Huvudsökande: Sandra Einarsson, Institutionen för kostvetenskap

Lärarstudenter och skrivsvårigheter
Huvudsökande: Monika Diehl, Pedagogiska institutionen

 

Umeå universitet utlyser årligen utvecklingsmedel för pedagogisk utveckling, Punktum. Utlysningen syftar till att stimulera pedagogisk utveckling och att öka långsiktig förändring av institutionens eller programmets universitetspedagogik. Punktum-medlen baseras på avsatta medel från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot grundutbildningen på Umeå universitet beviljas projektmedel. Medlen förvaltas av och fördelas av Universitetspedagogik och Lärandestöd (UPL) och ska användas till projekt vars syfte är att främja utveckling av kreativa och flexibla lärandestrategier eller lärandemiljöer vid Umeå universitet. Medlen ska stärka kvaliteten på en befintlig kurs eller ett befintligt utbildningsprogram samt stödja pedagogisk samverkan inom eller utanför universitetet.