"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-04

Projekt Storytelling lyfter fram kvinnors berättelser om akademin

NYHET Projekt Storytelling ska ta tillvara på och sprida kvinnliga forskares berättelser och visioner, och på så sätt bidra till förändring vid Umeå universitet.

Kvinnliga forskare och forskarstuderande inbjuds att delta i projektet Storytelling genom att lämna in två berättelser var – en om sin verklighet och en vision av hur de önskar att det var.
– Människor har i alla tider berättat berättelser för varandra. Berättelserna spelar stor roll för hur vi uppfattar saker, men också för hur vi agerar och bygger vår kultur. Eftersom berättelser bidrar till att skapa vår kultur kan man också använda berättelser för att förändra den. I det här fallet för att både män och kvinnor ska känna sig lika uppskattade och ha samma möjligheter att göra karriär inom akademin, säger Hanna Lönnerskog Nilsson, projektledare på personalenheten.

Väntar goda resultat

Hanna är övertygad om att projektet kommer att ge resultat. – Berättelser väcker nyfikenhet, särskilt om de handlar om hur andra upplever en situation som liknar vår egen. Då reflekterar man över sin egen upplevelse av verkligheten. Det talar för att berättelserna kommer att beröra, skapa debatt och därmed bli en förändringsfaktor att räkna med, säger hon.
– Utifrån berättelserna kommer vi att ge förslag på vilka förändringar man konkret kan genomföra vid Umeå universitet. Vi kommer att lämna förslagen till ledningen, men sedan är det upp till dem att förverkliga dem.

Konkreta scenarier viktiga i framgångsrik metod

Texterna som berättar om kvinnornas visioner ska bli ett konkret scenario av hur situationen på Umeå universitet skulle kunna vara.
– Jag tror att det är lättare för folk att ta till sig det än policys som ofta är ganska abstrakta, menar Hanna.

Hon berättar att corporate storytelling, som projektet är en variant av, blir allt större.
– Jag tror en framgångsfaktor är att man tar vara på tankar och strömningar som redan finns i organisationen, menar Hanna.

Hon hoppas att många kvinnor ska ta chansen att skriva ner sin berättelse om sin tid vid Umeå universitet.
– Jag hoppas att berättelserna ska spegla hur kvinnorna upplever sin situation och vad som är viktigt för dem. Varje berättelse är unik och en del av helheten. Det viktigaste just nu är att de inbjudna skickar in sina berättelser. Det tar inte lång tid, men det kan göra skillnad, säger Hanna.


Projekt Storytelling

• Alla kvinnliga forskare och forskarstuderande vid Umeå universitet inbjuds att delta med sina berättelser. • Sista inlämningsdag är 20 juni. • Berättelserna kommer att publiceras under pseudonym vintern 2010/2011 på projektets hemsida. • Skrivworkshops kommer att anordnas 14 juni kl. 13–15 och 15 juni kl. 10–13. • Läs mer på:
www.anstalld.umu.se/inkluderande-universitet/projekt/storytelling/

Redaktör: Anja Hansen