"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-30

Projektarbeten presenterades för allmänheten

NYHET Arbetsterapeutstudenter presenterade i slutet av maj i en galleria i Umeå, sina avslutande projekt innan examen. De fem innovations- och förändringsprojekten spände brett, från 3d-teknik till friluftsaktiviteter för personer med neurologiska skador och sjukdomar.

Arbetsterapeutstudenterna presenterade innovations- och förändringsprojekt i en Umeå-galleria.

Anpassningar av vandringsleder har två studenter gjort i samarbete med Neuroförbundet Umebygden, Friluftsfrämjandet och Umeå kommun, utifrån behov och önskemål hos personer med neurologiska skador och sjukdomar och hos synskadade.

De började med att läsa in sig på vad Friluftsfrämjandet gör och att inventera friluftsaktiviteter för att sedan ta reda på vilka behov och önskemål Neuroförbundet hade. De landande i att arbeta med vandringleder bland annat för att det skulle passa den kunskap om djur och natur som Friluftsfrämjandet har.

Studenterna utvecklade ett ”paket” med bland annat instruktioner för ledarledda vandringar och även texter för marknadsföring. När det gäller tillgängligheten vid redan anpassade leder föreslog de i vissa fall ytterligare anpassning, t.ex. vad gäller toaletter och parkeringar.

Mat och gemenskap

Ett annat projekt handlade om integration för nyanlända genom sysselsättning och mötesplatser för gemenskap. Två studenter arbetade med detta projekt där 8 kvinnor och män från olika länder och i olika åldrar, deltog. Projektet skulle handla om mat och om budget/ekonomi.

Studenterna utvecklade en modell som byggde på att man lagade mat tillsammans och att man istället för föreläsningar om budget och pengar, vävde in det i de samtal som uppstod. Projektet Integration genom mat fick mycket bra respons från såväl deltagare som från Umeå kommun.

Övriga projekt handlade om att använda 3d-teknik för att individanpassa grepp vid handproblematik, marknadsföring av ett handarbetscafé för seniorer via sociala medier samt hållbar ergonomi för unga violinister.

Redaktör: Lena Åminne