Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-09-28

Projektet ”Lära för karriärvalet” får forskningsmedel

NYHET Forskningsprojektet har tilldelats 3 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Projektet pågår i tre år och leds av professor Lisbeth Lundahl vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Forskarna ska under åren 2016-2018 undersöka vilken karriärkunskap, särskilt om arbetslivet, som svenska elever de facto erbjuds i grundskolan – av skolan själv och/eller av externa aktörer som ges tillträde till skolan.

Hur eleverna värderar innehåll och aktiviteter i denna informella läroplan och hur den varierar mellan skolor och grupper av elever är några viktiga frågor för projektet "Lära för karriärvalet".
– Projektet kommer att fylla en kunskapslucka som vi sett i våra tidigare studier, säger Lisbeth Lundahl.

Övriga medverkande är Michael Lindblad och Ewa Rolfsman vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, samt Ann-Sofie Holm vid Göteborgs universitet, och Anders Lovén vid Malmö Högskola.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd och är en statlig myndighet under Socialdepartementet.
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)

Redaktör: Maja Bonta