"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-05

Prostatacancer – mannens gissel

NYHET Prostatacancer var ämnet för årets Forskningens Dag vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. Cirka 10 000 svenskar får diagnosen varje år. Nu är boken från evenemanget klar, och kan beställas kostnadsfritt från fakulteten.

Antalet personer som får diagnosen ökar varje år, främst för att allt fler tar s.k. PSA-prov, medan antalet som årligen dör av sjukdomen i Sverige ligger ganska konstant på ungefär 2 500 per år. Denna cancerform är speciell genom att nästan alla män åtminstone i lite högre åldrar har tumörer i prostata. Problemet ligger dels i att hitta dem, dels avgöra om de är aggressiva och livshotande.

Forskningen kring prostatacancer är både omfattande och avancerad i Umeå och detta ämne stod i fokus för 2005 års upplaga av Forskningens Dag, som i april hölls både i Umeå och för första gången Sundsvall.

Prostatacancer – mannens gissel var rubriken för dagen som nu också redovisas i bokform. I sex föredrag beskriver aktiva forskare vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, dagens och framtidens kunskaper om denna cancerform. Boken avslutas med en diskussion och frågestund med föredragshållarna, ledd av Sverker Olofsson, programledare vid Sveriges Television och från 2005 hedersdoktor vid fakulteten.

Bokens avsnitt ser ut som följer:

  • Prostatacancer – hur märks den? Urologen Pär Stattin informerar om (bristen på) symtom från tumörer i prostata och om begränsningarna hos i PSA-värdettestet.
  • Vem får prostatacancer? Onkologen Henrik Grönberg berättar om sjukdomens spridning i världen och i olika befolkningsgrupper samt om sin egen forskning kring den ärftliga varianten av denna cancerform.
  • Hur diagnostiserar vi prostatacancer? Patologerna Patologen Anders Bergh och forskaren Pernilla Wikström berättar om svårigheterna vid diagnostiken det gäller inte bara att hitta tumörerna utan också att kunna bedöma deras framtida utveckling och om aktuell frontlinjeforskning för att finna mer träffsäkra metoder för att spåra sjukdomen i t.ex. ett blodprov.
  • Behandling av lokal prostatacancer – operera, stråla eller vänta? Urologen Pär Stattin och onkologen Anders Widmark belyser behandlingsmetoderna för de patienter där tumörerna inte spritt sig utanför prostata.
  • Behandling av spridd prostatacancer – vad hjälper bäst? Av hittills ganska okänd anledning sprider sig prostatacancer oftast till skelettet. Anders Widmark och Pär Stattin berättar om de behandlingsmetoder som finns att tillgå i det läget.
  • Att leva med prostatacancer Oliver Hedestig, doktorand i omvårdnad, har djupintervjuat ett antal män som lever med prostatacancer och förmedlar deras erfarenheter.

Boken, och böckerna från de fem senaste upplagorna av Forskningens dag kan också läsas i pdf-format via webbsidan www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/

Forskningens Dag har sedan 1998 arrangerats av Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Arrangemanget, där aktiva forskare presenterar sina rön för allmänheten, har sedan dess varit en årlig publikframgång.

Det första temat var Fett på gott och ont, om vår ämnesomsättning när det gäller fett och om sjukdomar som är relaterade till kosten. Den andra dagen, Socker upp och ner (1999), handlade om diabetes. Hösten 2000 stod barnlöshet och konstgjord befruktning på programmet under rubriken Bot för barnlöshet, det var det första av arrangemangen som också har redovisats i bokform.

Rubriken 2001 var Reservdelsmänniskan, det gällde transplantat och proteser men också stamceller. I oktober 2002 var temat Ihärdiga infektioner, om bakterier och virus som trots antibiotika fortfarande hotar oss alla. Hösten 2003 var rubriken Pigg eller opigg i knoppen – ett åldrandets huvudproblem. Det handlade om demens och åldersglömska men också om det goda åldrandet, om de som är friska också efter 85 års ålder. Våren 2004 var rubriken Stroke – ett slag mot hjärnan.

Arrangörer för Forskningens Dag är Medicinska fakultetens informationskommitté.

För mer information, eller för att beställa boken, kontakta:

Hans Fällman, informatör vid fakulteten 090-786 64 65, e-post: hans.fallman@adm.umu.se

Bertil Born, informatör vid fakulteten 090- 786 60 58, e-post: bertil.born@adm.umu.se

Redaktör: Bertil Born