"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-16

Prostatacancer med metastaser kan förutsägas med PSA-testning

NYHET Med hjälp av så kallad PSA-testning är det möjligt att identifiera vilka män som har ökad risk att drabbas av metastaserad prostatacancer upp till 20 år senare i livet. Det visar forskare från bla Umeå universitet i en artikel som publiceras i tidskriften European Urology.

I studien undersöktes halterna av fyra kallikreinmarkörer relaterade till prostata-specifikt antigen, PSA, i frysta blodprover från 5 500 män. Halterna relaterades till risken för metastaserad prostatacancer upp till tjugo år efter provtagningen.

Studien visar att män med måttligt förhöjda halter av PSA hade en kraftigt ökad risk att drabbas av metastaserad prostatacancer senare i livet. Till exempel fanns 74 procent av de 60-åriga män som drabbades av metastaser bland de som hade en blygsam PSA-förhöjning (över 2 ng/ml) upp till tjugo år före diagnos. Bland dessa män med måttligt förhöjda PSA-nivåer förbättrade undersökningen av kallikreinmarkörerna ytterligare riskgrupperingen. Bland 60-åriga män med låga halter av PSA (mindre än 1 ng/ml) var risken för metastaserad prostatacancer ytterst låg (0.6%).  Analyser av 50 åriga män gav liknande resultat som för de 60-åriga männen medan undersökningen av prover från 40-åriga män inte gav stöd för PSA-testning i den åldersgruppen.

– Dessa resultat ger oss ytterligare kunskaper om hur män med förhöjda riskmarkörer för prostatacancer bör kontrolleras. Kombinationen av frysta blodprover från Biobanken norr, data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR), ett rikstäckande kvalitetsregister, och journalgenomgång av forskningssjuksköterskor vid urologi, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, utgör en fenomenal kombination av forskningsresurser, säger Pär Stattin, urolog och professor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Läs studien i European Urology

För mer information om studien, kontakta gärna:

Pär Stattin, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, samt professor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet.Telefon: 073-620 52 51
E-post: par.stattin@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz